Binnenkort moeten we vermelden wie we voordragen als minister. We moeten voor het zover is, stilstaan bij een belangrijk punt. Als ministers zullen we door de media op de huid worden gezeten. Niet alleen door de media, maar ook door diverse instituties en reglementen binnen onze parlementaire structuur, daaronder de VDC. Deze moet materiaal verzamelen inzake onze ministeriabiliteit. Dat betekent dat onze verledens overhoop gehaald zullen worden.
Ieder van ons kent zijn eigen verleden het best en is daarom voor het eigen geval de meest deskundige screeningscommissie die er bestaat. Ieder van ons kan dus exact bepalen of hij door de screening zal komen, of niet. Wat mijzelf betreft: tal van mijn ongebruikelijke transacties zullen worden ontdekt. Die staan op gespannen voet met mijn beoogd premierschap en dat geeft extra druk op ons toekomstig kabinet.
Ik moet dus voor mijzelf de vraag beantwoorden wat ik ga doen. Trek ik mij terug als kandidaat-premier of doe ik dat niet en bereid ik me er nu reeds op voor om feiten die in de screening gaan blijken, te vuur en te zwaard te bestrijden? Aangezien die feiten uiteindelijk niet afdoende met argumenten kunnen worden weerlegd, moet ik de vraag beantwoorden of ik bereid ben te vuur en te zwaard letterlijk te nemen, en dus bereid ben om strijdmiddelen aan te wenden die normaliter not done zijn. Ik heb mijzelf bereid verklaard om indien dat nodig is, mij te verdedigen met zulke middelen.
Ik ken jullie een beetje. Ook bij jullie spelen kwesties die de screening niet kan laten passeren. Ik heb voldoende gezegd om jullie te laten begrijpen dat je dezelfde afwegingen moet maken als ik. Concreter: jullie moeten de volgende vragen beantwoorden. Klopt het dat (1) er door screening bij jullie kwesties blijken die op gespannen voet staan met wat van een minister wordt verwacht en dat (2) die kwesties niet met voor het systeem acceptabele argumenten zijn te verdedigen? (3) Ben je net als ik bereid om met middelen die normaliter not done zijn, je positie, onze posities, te verdedigen? Ik begrijp uit jullie reacties dat je die bereidheid hebt.
Dit gesprek moet daadwerkelijk hebben plaatsgehad. De geschetste afwegingen moeten daadwerkelijk gemaakt zijn, en ze moeten daadwerkelijk in de aangegeven richting zijn beslist. Moet? Ja, moet, want er is geen andere logica denkbaar die de gebeurtenissen van het afgelopen anderhalf jaar kan verklaren.
We hebben dus een kabinet dat van meet af aan en welbewust gebroken heeft met rationaliteit als richtinggevend principe voor besluitvorming en dat van meet af aan ook welbewust de ‘geest’ van democratie ter zijde heeft geschoven, en dat vanwege die logica geen ingebouwde rem meer heeft voor nog extremer maatregelen. Eenzelfde logica heeft bezit genomen van de Staten.
Het is daarom de vraag of Curaçao op dit moment de facto nog wel een democratie is. Dat plaatst de oppositie, zowel de parlementaire als de buitenparlementaire, voor een levensgroot vraagstuk. Waar rationaliteit en de geest van democratie zijn vertrapt, zijn namelijk ook alle conventionele middelen van democratische controle vertrapt. Dat betekent dat de parlementaire oppositie ontwapend is. Hoe moet zij opereren in het belang van de democratie in een context waarin rationaliteit niet meer telt? Diezelfde vraag geldt voor de buitenparlementaire oppositie. Hoe moeten Dushi Kòrsou (en de daarmee geaffilieerde groepen) en de Isla-actiegroepen zich democratisch te weer stellen als straks blijkt dat de door hen gewenste vergaderingen van de Centrale Commissie van de Staten er niet komen? Ik weet het niet.
Wat ik wel weet is dat alles dat wordt ondernomen, doordrenkt moet zijn van het besef dat een aan rationaliteit appellerend beroep op deze regering en deze Staten zinloos is. Ik vrees dat dit nog onvoldoende beseft wordt. 
Hans van Hulst, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).