Twee berichten trokken mijn aandacht de afgelopen week. Het eerste bericht betrof een Bonairiaan die door ziekte en arbeidsomstandigheden al vanaf 2004 niet meer in staat is om in zijn levensonderhoud te voorzien. Hij is nu 48 jaar oud, verlamd en zonder inkomen. Hem is een onderstand toegekend van 200 dollar per maand. Het behoeft geen betoog dat je van 200 dollar per maand op Bonaire niet kunt leven. De man verklaart dat er dagen zijn dat hij niets te eten heeft. Laat dit nu eens een minuut op u inwerken; niet in staat om voor jezelf te zorgen en afhankelijk zijn van overheidssteun van 200 dollar.
Het tweede bericht betreft een artikel in het Antilliaans Dagblad dat de Nederlandse regering de grondwet wil veranderen in die zin dat wettelijk wordt vastgelegd dat de inwoners van de BES-eilanden, populair vertaald, gerangschikt worden als burgers met minder rechten dan de Europees Nederlandse burgers.
Als deze wetgeving na de verkiezingen in 2015 wordt aangenomen kun je als BES-burger nooit meer naar de rechter stappen om een oordeel te vragen over een slechtere behandeling of minder rechten dan onze Europees Nederlandse medeburgers, immers met een simpele verwijzing naar de gewijzigde grondwet wordt je klacht van tafel geveegd.
En nu de link naar het eerste bericht. Tot 10-10-‘10 vonden we het vrij normaal dat iemand maar rond moest zien te komen van 200 dollar per maand. Maar als we zouden kiezen voor een directe band met Nederland zouden we het toch allemaal beter krijgen. 
Ook deze invalide met 200 dollar per maand moet dat zo hebben begrepen.
Maar de realiteit is kennelijk anders. Naar Nederlandse maatstaven en begrippen is het onaanvaardbaar dat iemand rond moet zien te komen van 200 dollar per maand.
Immers, het Nederlandse bestaansminimum ligt naar ik heb begrepen rond de 800 dollar per maand. En omdat we nu burgers zijn van Nederland zou je dus mogen verwachten dat ook voor Nederland 200 dollar volstrekt onacceptabel is. Maar zoals altijd komt ook nu weer de aap uit de mouw. Telkens als het Nederland uitkomt, zijn we opeens een speciale gemeente en dus ook speciale burgers. De betekenis van het woordje speciaal wordt dan ingevuld door Nederland. Als de grondwet echter wordt gewijzigd zoals dat wordt voorgesteld door de Nederlandse regering, betekent dat concreet dat elke gang naar de rechter door inwoners van de BES-eilanden, bij een vermeende ongelijke behandeling, op voorhand kansloos is omdat in de grondwet dan staat dat wij als Caribische Nederlanders andere (lees: minder) rechten hebben dan Europese Nederlanders. De meneer van bericht 1 zal dus kansloos zijn als hij Nederland erop aanspreekt dat 200 dollar onvoldoende is om maar enigszins een menswaardig bestaan te leiden.
Is dit nu waar we voor hebben gekozen? Nog net niet de hongerdood als je door omstandigheden gedwongen niet meer zelf in je levensonderhoud kunt voorzien?
Het komt mij voor dat als je de basiswet, de grondwet wilt wijzigen, je toch minimaal de groep waarover het gaat (BES-eilanden) zou moeten raadplegen en de gelegenheid zou moeten bieden om stelling te nemen tegen het voornemen om de grondwet te wijzigen. Hallo lokale politiek; het gaat wel om ons. En jullie die het op dit moment voor het zeggen hebben hoor ik niet. Santana en UPB, waar zijn jullie?
Of vinden jullie met je vette burgersalarissen en vergoedingen ook dat wij Caribische Nederlanders aanzienlijk minder rechten moeten krijgen dan onze Europees Nederlandse collegaburgers? (Ik vermeld nadrukkelijk burgersalarissen in plaats van overheidssalarissen omdat het immers de burgers zijn die jullie salarissen en vergoedingen betalen)
Schande Nederland en welterusten UPB en meneer Santana.
Jan van der List, Bonaire

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).