In 2004 hebben wij besloten om vanuit Nederland naar Bonaire te emigreren. Gedurende onze zoektocht onder de beschikbare scholen, die zoveel mogelijk aansloten op onze normen en waarden om onze kinderen (zoon van 7 jaar en een dochter van 4 jaar) te onderwijzen, kwamen wij heel toevallig en zeer gelukkig uit bij de Basisschool De Pelikaan.
Een nieuwe school voor het basisonderwijs waarbij met een bepaalde visie, beleid, filosofie, inzicht qua respect, mentaliteit, belevingswereld en communicatie met het kind, een nieuw onderwijsinstituut, op Bonaire beschikbaar werd. Wij grepen deze mogelijkheid met beide handen aan, dit overigens zonder de overige basisscholen tekort te doen, en onze kinderen namen plaats in de eerste en enige klas van het schooljaar 2004/2005.
Ontwikkelingsgericht onderwijs (zie het door Wilma ontwikkelde schoolplan voor details) trok onze bijzondere aandacht. Wilma Böhm-Sandig als voorvrouw, met haar team uiteraard, bleek hierbij de grondlegger te zijn. Een ervaringsdeskundige professional met twee grote en elementaire passies: 1. het kind en 2. het meest ideale systeem creëren om onze kinderen te helpen om zich te ontwikkelen tot wat ze willen zijn en willen gaan worden. Hierbij staat het kind centraal.
Buiten deze intellectuele visie, en het gepassioneerde operationele ‘businessplan’ dat Wilma heeft ontwikkeld, was het ook nog een zeer harde werker: veelal zeven dagen per week, twaalf uur per dag, en zelfs ook in de vakanties, stond Wilma klaar om de school te doen ontwikkelen om mijn kinderen te kunnen laten evolueren. Alles moest immers vanuit de fundering opgebouwd worden.
Het viertal pijlers waarop Wilma haar school heeft opgebouwd zijn: passie, respect, eerlijkheid en, last but not least, ‘in het belang van het kind’. Met deze wetenschap, en kennis van deze achtergrond, van De Pelikaan School, heb ik vorige week met stijgende en ontluisterende verbazing kennis genomen van het terloops in de krant gepubliceerde bericht dat Wilma Böhm-Sandig ‘vrijstelling van werkzaamheden heeft gekregen, zolang de arbeidsovereenkomst niet officieel beëindigd is’. Gaat het hier om een te duur betaalde voetballer die weigert om in een Champions League-wedstrijd, op het allerlaatste moment in te vallen?
Als lid van de stichting Leren is Leuk wil ik persoonlijk van het voltallige bestuur horen wat nu de werkelijke redenen en gefundeerde argumenten zijn om tot dit ‘Ajax-achtige Raad van Commissarissen’-besluit te komen. Alsof de nieuwe Steven ten Have persoonlijk op Bonaire is geland. Ik kan mij namelijk niet voorstellen, niet alleen als ex-onderwijzer (op basis van vrijwilligheid) van De Pelikaan, maar vooral ook als vader van twee kinderen, die in totaal 16 jaar onderwijs hebben genoten onder bezielend leiderschap van Wilma Böhm-Sandig, dat dit op beroepsmatige en inhoudelijke gronden is gebaseerd. Indien dit wel zo is, dan wil ik graag hiervan op de hoogte gesteld worden.
Ik kan met zekerheid vaststellen dat ‘daar, waar, hoe en op welke wijze mijn kinderen op dit moment in het leven staan’ voor een aanzienlijk deel, dankzij de inspanningen van Wilma Böhm-Sandig als schoolleider en haar deskundige team van onderwijsgevenden, tot stand is gekomen. Ik ben hen allen daar zeer dankbaar voor.
Bij twijfel van enkel ‘het bestuur’, is het inschakelen van een extern bureau, dat een onafhankelijk onderzoek uitvoert, de oplossing. Hierdoor kan geconstateerd worden waar de werkelijke schoen wringt.
Capt. Don gooi je niet zomaar uit Capt. Don’s Habitat Resort, Elsmarie Beukeboom gooi je niet zomaar uit Stinapa, Larry Gerharts gooi je niet zomaar uit BAS (Flamingo Airport) en Wilma Böhm-Sandig gooi je niet zomaar uit de Pelikaan School: dit zijn allen grondleggers van instituten die hun waarde meer bewezen hebben dan welk bestuur dan ook. Zij verdienen meer respect en, indien nodig, een eerlijk traject.
Ik hoor graag reacties om verdere acties te kunnen ondernemen.
Met vriendelijke en vooral pedagogische groeten.

Harry van den Ouweelen,
Bonaire

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).