Binnenkort rolt weer bij de meeste burgers de jaarlijkse belastingaangifte in de bus. Op de website van de belastingdienst staat als volgt te lezen;
,,Als u uw aangifte niet inlevert binnen de (eventueel nader) gestelde termijn, zendt de inspecteur u een aanmaning om uw aangifte alsnog in te leveren. Verstrijkt de inleveringdatum aangegeven in de u toegezonden aanmaning zonder dat de inspectie uw aangifte heeft ontvangen, dan heeft dit tot gevolg dat de inspecteur u een boete oplegt. Bij een eerste, tweede dan wel derde of volgend verzuim legt de inspecteur een boete van fl. 500, 1.500 gulden dan wel 2.500 gulden op. De inspecteur zal bij gebrek aan een aangifte uw aanslag naar eigen redelijk inzicht vaststellen waarbij hij rekening houdt met de gegevens die hem ter beschikking staan”.
En vervolgens: ,,Wat gebeurt er als u de verschuldigde aanslag niet op tijd betaalt? Dan stuurt de ontvanger u een aanmaning. Als u niet reageert op de aanmaning dan zullen dwangmaatregelen worden getroffen die voor u kosten met zich mee brengen. Als de aanslag groter is dan 500 gulden dan dient u rente te betalen”.
Uiteraard moeten wij allemaal belasting betalen. Toch lukt het - nog steeds - dat ‘bepaalde’ mensen een enorme schuld weten op te bouwen bij dezelfde belastingen van Curaçao en zich druk maken over het feit dat hun belastinggegevens op straat liggen. Weliswaar niet goed te praten dat dit is gebeurd, maar dat laat onverlet dat elke burger zijn rekeningen c.q. belastingschulden dient te voldoen. Ook zij die deel uitmaken van deze pretregering. Als burger van het eiland kun je slechts meer dan walgen dat het mogelijk is dat sommigen menen de dans tot betalen te kunnen ontspringen. Shame on you en zeker shame on de fracties binnen de Staten die dit heel normaal vinden. Shame on Asjes.
Als je Aqualectra neemt dan ontvangt de burger van het eiland maandelijks een rekening in de bus. Als je die zou negeren dan volgen er sancties en men sluit het zaakje af. Op Banda’bou helaas een vrij vaak voorkomend geheel trouwens, men zou daar zeker wat coulanter moeten zijn. Hoe kun je dit nu allemaal uitleggen - met goed fatsoen en gezond verstand - aan hen die wel hun belastingen en andere zaken betalen? Hoe kan het dat hier geen sancties tegenover staan?

J. Martina, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).