Ik heb vernomen dat de Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA, de Burgerluchtvaart Autoriteit van Curaçao, onder leiding van mw. S. Concinción-Quirindongo) de luchthavenautoriteiten een aanwijzing heeft gegeven inhoudende dat per direct alle ministers en hun entourage zonder ‘pre-board screening’ toegelaten dienen te worden tot het ‘steriele gebied’/de vertrekhal van onze luchthaven. (Hierbij zij opgemerkt dat ‘entourage’ wel een heel rekbaar begrip is: wat wordt hier precies mee bedoeld?)
Deze ‘directive’ druist in tegen de bestaande regels van het Protocol tot Bestrijding van Wederrechtelijke Daden van Geweld op Luchthavens voor de Internationale Burgerluchtvaart, zoals vastgesteld in Montreal, Canada op 23 september 1971, welk Protocol ook is getekend door het Koninkrijk der Nederlanden.
In het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden staat aangetekend dat sedert 10 oktober 2010 het Land de Nederlandse Antillen is opgehouden te bestaan, doch dat de nieuwe structuur van het Koninkrijk de geldigheid van de internationale verdragen die door het Koninkrijk zijn getekend, niet zal aantasten. Bedoelde internationale verdragen blijven onverminderd gelden voor alle landen van het Koninkrijk der Nederlanden, waarbij de regering van Nederland verantwoordelijk blijft voor het nakomen van deze verdragen door alle delen van het Koninkrijk.
In de handleiding Security Manual for Safeguarding Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference van de International Civil Aviation Organization (ICAO), staat specifiek aangegeven onder hoofdstuk 4.4, Special Category Passengers:
,,Even though a passenger may be granted diplomatic immunity under the Vienna Convention by the State, such persons should be the subject of routine pre-board screening. However, sealed diplomatic pouches in their possession must not be subjected to manual search. All other carry-on items shall be processed in the normal manner.”
En ook:
,,However, it is essential that ministers and other senior government officials set an example to the traveling public and to the security officers responsible for the screening of passengers and their cabin baggage by voluntarily submitting their person and effects to screening in the public view. Such examples will have an inestimably positive effect upon the attitudes of all the parties concerned and will serve to reinforce the importance of the procedures.”
Dit is zeer duidelijke taal. In 2003 speelde dit onderwerp ook. Indertijd werd besloten dat alleen de volgende personen van ‘pre-board screening’ zouden worden ontheven: de gouverneur, de gezaghebber, de minister-president en de Statenvoorzitter; onder voorwaarde dat zij vooraf kennis zouden geven van hun bezoek aan de luchthaven zodat aldaar de geëigende maatregelen zouden kunnen worden genomen om hen met de nodige achting en efficiëntie een zogenaamde vipbehandeling te geven.
Het probleem toen (en dit zal zeer waarschijnlijk helaas nog zo zijn) was dat onze gezagsdragers zich al te vaak niet aan deze voorwaarden hielden. Wij moeten niet vergeten dat Curaçao een deel is van een grote wereld. Om te kunnen reizen naar bijvoorbeeld Europa dienen zowel de ICAO als de Europese regelgeving in acht te worden genomen. Voor reizen naar de Verenigde Staten gelden de daar van kracht zijnde security-regels van zowel ICAO als TSA (Transport Security Agency), zoals aangescherpt na de gebeurtenissen van 11 september 2001.
Ik twijfel dan ook ten zeerste dat de regering van Nederland, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het door het gehele Koninkrijk naleven van alle door het Koninkrijk getekende internationale verdragen en protocollen, lijdzaam zal kunnen goedvinden dat de autoriteiten van Curaçao hun eigen (onbezonnen!) regeltjes maken en afdwingen. Dit zal ongetwijfeld ook gelden voor de TSA, die jaarlijks een audit komt uitvoeren om te beoordelen of wij wel of niet voldoen aan de internationale veiligheidseisen om op de Verenigde Staten te kunnen (blijven) vliegen.
Laten we niet vergeten dat Curaçao reeds door de FAA (Federal Aviation Authority) een lagere status (Categorie-2) is toegekend vanwege het niet voldoen aan de bestaande internationale vereisten. Mijn advies aan onze autoriteiten is dan ook dat zij bovenbedoelde ‘directive’ ten spoedigste herzien en zich houden aan de bestaande internationale regels en vereisten die voor alle internationale luchthavens gelden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
En onze luchtvaartautoriteiten in CCAA, CAP en CAH zouden er beter aan doen niet te buigen voor politieke druk maar zich als verantwoordelijke luchtvaartprofessionals te blijven houden aan alle geldende internationale regels en afspraken, waarmee ze welbekend dienen te zijn. Bedoelde regels zijn echt niet voor niets gemaakt.
Ch. Davelaar
Voormalig Manager Airport Operations & Security,
Voormalig Member of the Supervisory Board CAH,
Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).