In verband met de verwarring die de laatste tijd in onze gemeenschap wordt gecreëerd, inzake de maatregelen die de overheid verbonden heeft aan de marge-aanpassing voor de pomphouders, voornamelijk voor wat betreft de maatregel om alle campagnes stop te zetten die het geven van kortingen, direct of indirect, bij de pompstations inhoudt, wil de Curaçao Oilproducts Distributors Association (Copda) het volgende aan de bevolking van Curaçao uitleggen om op deze manier alle verwarring die door anderen is gecreëerd weg te nemen.
In het jaar 2008, dus vier jaar geleden, zijn Asogas en Copda onderhandelingen aangegaan met de overheid inzake een marge-aanpassing voor de lokale benzinestations. In dit kader heeft Copda, zoals ook in het verleden gebruikelijk was, haar rapport inzake een model pompstation aan de overheid - Dienst Economische Zaken (DEZ) - gepresenteerd zodat dit rapport geëvalueerd kon worden. Het model pompstation is gebaseerd op ‘zero based budgetting’, juist omdat in de energiesector efficiëntie van primair belang is en er dus geen ruimte bestaat voor onnoodzakelijke kosten.
DEZ heeft op dat moment van haar kant een actieplan ontwikkeld, waarbij alle pompstations hun financiële informatie moesten verstrekken en ook een questionnaire moesten invullen, zodat DEZ de werkelijke gegevens kon vergelijken met de gegevens volgens het rapport inzake het model pompstation.
In het jaar 2009 volgden verschillende vergaderingen, waarbij vertegenwoordigers van Asogas, Copda, Curoil, DEZ en de overheid aanwezig waren, met als doel te komen tot een beslissing inzake de marge-aanpassing van de benzinestations. Gedurende deze vergaderingen werden verschillende voorwaarden voorgesteld en aangenomen, welke aan de marge-aanpassing zouden worden verbonden.
Eén van de voorwaarden die onder meer door de partijen Asogas, Copda, Curoil, DEZ en de overheid toentertijd is aangenomen, betrof het stopzetten van alle campagnes bij benzinestations inhoudende korting(en) en/of het weggeven van geldmiddelen bij de benzinestations.
Uiteindelijk heeft het voormalige Bestuurscollege (BC) op 14 april 2010, Besluit Nummer 83, een besluit genomen om de marge van de benzinestations aan te passen, onder negen voorwaarden. In de laatste vergadering met deelname van Asogas, Copda, Curoil, DEZ en de overheid zijn deze negen voorwaarden aangekondigd en besproken.
Copda wil naar voren brengen dat na het besluit van het BC, Copda als eerste haar campagne waarbij auto’s en andere prijzen konden worden gewonnen heeft stopgezet, om te voldoen aan de voorwaarde verbonden aan het besluit van het BC.
De huidige overheid heeft het besluit van het vorige BC onderschreven door middel van haar schrijven van 4 januari 2012. Van de kant van het Bureau Telecommunicatie en Post (BTP), welke het apparaat is dat door het vorige BC is aangesteld als de regulator en controleur op het naleven van onder meer deze negen voorwaarden, heeft Copda begrepen dat zij de nodige stappen aan het ondernemen is om te garanderen dat alle pomphouders aan de negen voorwaarden, verbonden aan het besluit van 14 april 2010, voldoen.
De stelling dat Fun Miles een zogeheten loyaliteitsprogramma (loyalty program) zou zijn, is niet juist, aangezien de punten die in het kader van dit programma worden toegekend gelijkgesteld kunnen worden aan contant geld, daar deze punten een economische waarde hebben.
Met de verkregen punten kan de klant inkopen doen, niet alleen bij de zaak/winkel die de punten heeft toegekend, maar ook bij andere zaken/winkels. Kortom, geld wordt bij een bepaalde zaak/winkel weggegeven, welke ergens anders besteed kan worden.
De stelling van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) - overigens ongevraagd - dat deze overheidsbeslissing indruist tegen het principe van vrije handel (free enterprise) is volledig misplaatst, aangezien het de overheid is die de prijzen van olieproducten vaststelt. De markt van olieproducten is een gereguleerde markt. De marge van de benzinestations wordt ook door de overheid vastgesteld. Met andere woorden: op het gebied van energie kan niet makkelijk worden gesproken van ‘free enterprise’.
Copda wil benadrukken dat alle pomphouders zich simpelweg aan de gemaakte afspraken en besluiten, genomen door het vorige BC, om tot de marge-aanpassing te komen, dienen te houden.
Met dit persbericht wil Copda niet alleen duidelijkheid scheppen in de verwarring die is gecreëerd inzake Fun Miles, maar ook het geheugen opfrissen van alle betrokkenen die in de vergaderingen, die als basis hebben gediend om te komen tot de marge-aanpassing, aanwezig waren.
In de laatste weken heeft de Copda, ondanks dat leden van Copda persoonlijk zijn aangevallen in de media, een passieve houding aangenomen inzake dit onderwerp. Ondanks dat moet de Copda helaas vaststellen dat instanties en/of individuele personen die andere belangen dienen dan die van het volk, doorgaan met het verspreiden van onjuiste, niet-relevante en tendentieuze informatie. Daarom wil Copda duidelijk en met klem stellen dat zij vanaf nu alle stellingen die niet met de werkelijkheid stroken, zal tegenspreken.

Norman Perry (secretaris-generaal, namens het bestuur van Copda),
Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).