Het College financieel toezicht (Cft) controleert als neutrale instantie of de begrotingen van de regering op een realistische basis zijn gefundeerd. Het nut daarvan blijkt steeds weer. ‘Wishful thinking’ en de onvolledigheid van begrotingen blijken ook voor de Raad van Advies (RvA) regelmatig onderwerp van zorg. Met ministers die zelf uit het zakenleven(?) afkomstig zijn, blijf ik me verbazen.
Het Cft wijst er bijvoorbeeld op dat van overheids-nv’s met een negatief vermogen niet verwacht mag worden dat ze dividend uitkeren. Dat lijkt me logisch, want als er geen geld is, valt er weinig uit te keren. Nu hebben de ministers/zakenlui(?) in onze regering bedacht dat deze nv’s geen dividend hoeven uit te keren, maar dat ze de regering een ‘license fee’ moeten betalen voor het leveren van hun diensten.
Nog afgezien van de vraag of de Raden van Commissarissen van die nv’s dat ook zo vinden en of de wetgeving daarbij klopt; een bedrijf dat geen dividend kan uitkeren, kan natuurlijk ook niet een zelfde bedrag als ‘license fee’ missen. Het (nu al negatieve) vermogen gaat dan nog verder naar de knoppen en het bedrijf zal straks voor hulp bij de overheid moeten aankloppen, dure extra leningen afsluiten of de tarieven sterk moeten verhogen. Kortom, het gaat weer geld kosten.
Met deze politieke boekhoudtrucs van onze bestuurders is het ook logisch dat ze met betrekking tot hun eigen inkomen ook problemen hebben met de Belastingdienst. Het moet voor de gekwalificeerde topambtenaren op onze ministeries vaak erg frustrerend zijn om zo te moeten werken.
Philippe Maaskant, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).