Het OM staat onder toenemende druk. De rechtshandhaving staat onder spanning. Onder druk van een stijgende werklast en maatschappelijke veranderingen is de rechtshandhaving verbreed en gedifferentieerd en als gevolg van beperkte middelen en capaciteit steeds meer een kwestie geworden van prioriteiten en beleid. In de afgelopen jaren is de kritiek op het OM toegenomen. De minister van Justitie heeft onlangs harde kritiek geuit op het OM. Deze beleidsman is politiek verantwoordelijk voor het functioneren van het OM. Hij kan politiek worden aangesproken op het optreden van het OM, hetgeen voor hem aanleiding kan zijn om daarin in te grijpen. De relatie tussen OM en de politie verdient speciale aandacht omdat de politie een belangrijk deel van het uitvoerende werk doet. Door de grensoverschrijdende criminaliteit en de internationale samenwerking dienen zowel voor de politie als voor het OM steeds meer aparte voorzieningen te komen. Aan de huisvesting van het OM is op Curaçao en Bonaire veel aandacht besteed. Onlangs is de procureur-generaal met zijn parket verhuisd naar het Wilhelminaplein 14-16. Het parket van de Officier vanJjustitie is thans gehuisvest in Tempel Emanu El ook aan het Wilhelminaplein. Samenwerking in het belang van de veiligheid van de burger en het bestrijden van de regionale, internationale criminaliteit eist begrip, flexibiliteit, kennis van zaken en oprechtheid. De vraag is of het niet geboden is dat het bestaan en de functie van het OM ter discussie wordt gesteld. Dit vereist aanpassing van het personeelsbeleid,de ondersteuning en het informatiebeleid. Het vergt onder meer differentiatie bij de inzet van personeel en een op de voor het overleg vereiste kwaliteiten, gerichte werving en selectie ten behoeve van het OM.
Johan Oldenboom, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).