Door Karel Frielink
Het persbericht van de UNA is niet meer dan een misplaatste persoonlijke aanval. Het is een wel heel doorzichtige poging om mijn reputatie en integriteit ter discussie te stellen.
De UNA weet al vanaf begin augustus 2011 dat ik Miguel Goede bijsta als advocaat. Toch laat de UNA pas op vrijdag 20 januari 2012 weten dat ik per direct geen gastdocent meer mag zijn. Dat is vijf maanden later, terwijl de colleges 31 januari 2012 beginnen. Al die maanden was ik betrokken bij de opstelling en invulling van het collegeprogramma.
Vóór vrijdag 20 januari 2012 is door de UNA niet met mij gesproken over een mogelijke beëindiging van mijn gastdocentschap. Ook heb ik nimmer een brief daarover gekregen. De Orde van Advocaten heeft ook geen brief van de UNA gekregen. De UNA trekt ten onrechte mijn integriteit als Deken van de Orde van Advocaten in twijfel.
De mededeling van afgelopen vrijdag, dat de UNA per direct met mij wilde stoppen, kwam als een verrassing. Ik was nota bene tot en met afgelopen week met de juridische faculteit in gesprek over de opzet van een nieuw vak. Een verdiepingsvak ondernemingsrecht. Kennelijk heeft de UNA de beslissing om met mij te stoppen pas heel recent genomen, want afgelopen zaterdag was men nog op zoek naar een vervanger. Dat laatste zegt iets over hoe er met de belangen van studenten wordt omgesprongen.
De UNA beschuldigt mij van een poging tot manipulatie van de publieke opinie, het gebruiken van de UNA als kruiwagen voor het behalen van persoonlijke voordelen, het oppoetsen van het eigen curriculum vitae door het gebruik van het UNA-docentschap, belangenverstrengeling en onethisch gedrag. Dat zijn stuk voor stuk ongegronde verwijten. De reactie van de UNA is tekenend voor het onprofessionele gedrag van degenen die het op dit moment bij de UNA voor het zeggen hebben.
Ik heb mij jarenlang intensief en met enthousiasme ingezet voor het geven van onderwijs aan de studenten van de juridische faculteit. Mijn gastdocentschap hield in dat ik zes weken per jaar twee uur per week les gaf. Per jaar gaf ik dus twaalf uur college. Zoiets doe je niet voor de bescheiden vergoeding die de UNA betaalt. Daarnaast begeleidde ik studenten met hun scriptie. Daarvoor kreeg ik geen enkele vergoeding. Mijn voldoening haalde ik uit de begeleiding van enthousiaste studenten.
Volgens de UNA draait alles binnen de universiteit thans om waarborging van good governance en principes van een professionele organisatie, waarbij loyaliteit, betrouwbaarheid en commitment van alle medewerkers belangrijke voorwaarden zijn. Dat zijn mooie woorden, maar de praktijk is anders. Door de Raad van Toezicht is al in augustus 2011 aan het personeel van de UNA meegedeeld dat zij ‘iedere schijn van tegenwerking’ moeten vermijden en dat de Raad de waarnemend rector magnificus heeft gevraagd ‘maatregelen te nemen tegen degenen die tegenwerken’. Een docent van de UNA liet mij enkele dagen geleden weten dat de UNA ‘zich bedient van ordinaire intimidatietactieken’.
Volgens het persbericht is binnen de UNA ‘onder het huidige bestuur van de huidige waarnemend rector magnificus en de Raad van Toezicht geen ruimte voor inmenging en politieke infiltratie zal onder geen enkel beding worden getolereerd’. Wie de ontwikkelingen bij de UNA een beetje volgt, kan constateren dat de RvT de dienst uitmaakt en dat de waarnemend rector magnificus precies doet wat de Raad wil. De Raad bestaat uit aanhangers van Pueblo Soberano. Is dan sprake van politieke infiltratie of niet?
Met het persbericht probeert de UNA een nieuwe wending aan de discussie te geven. Het ging immers om de vraag of ik tegelijk gastdocent en advocaat van de vorige rector magnificus kan zijn. Dat kan. Het gaat om twee verschillende hoedanigheden die ook niets met elkaar te maken hebben. Er is ook geen enkele regel die zich daartegen verzet. Dat weet de UNA zelf ook en kennelijk wordt om die reden een poging gedaan mijn reputatie en integriteit in diskrediet te brengen. Hoe het nu verder moet met de UNA is aan anderen, maar het zijn de studenten om wie ik mij zorgen maak. In het belang van de studenten heb ik jarenlang college gegeven.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).