Geachte redactie,
Naar aanleiding van uw publicatie over statistieken van Nederlandse vakantiegangers naar Curaçao in uw krant van 18 januari jongstleden is nadere uitleg wenselijk.
De door u geconstateerde verschillen tussen metingen van de Curaçao Tourist Board en die van NBTC-NIPO komen voor ons niet als een verrassing en zijn tegelijk verklaarbaar.
De door de CTB jaarlijks gepubliceerde cijfers betreffen alle aankomsten op het eiland van reizigers met een Nederlands paspoort. Dit betreft voor het overgrote deel vakantiegangers uit Nederland en voor een klein deel reizigers met een zakelijke achtergrond of een combinatie van zaken en leisure. Deze metingen zijn adequaat en geven ons per maand goede inzichten in de reizigersstromen.
NBTC-NIPO, waarvan de expertise evenzeer door de CTB wordt onderschreven, verzorgt het zogenaamde Continu Vakantie Onderzoek op basis van een viertal steekproeven per jaar en onder circa 5.000 respondenten. Hoewel deze steekproeven op basis van marktonderzoekcriteria als representatief te boek staan, kan de mate van afwijking met name bij bestemmingen met een kleiner marktaandeel groot zijn. Hoewel in Nederland een grote verweg-bestemming, is Curaçaos marktaandeel op de totale buitenlandse vakantiemarkt nog geen 1 procent. In feite vergelijkt u in uw publicatie continue actuele metingen met enkele steekproeven.
Daarnaast zijn er andere aspecten die van invloed kunnen zijn op de gevonden verschillen. Ons eiland kent een hoog gehalte aan het bezoeken van familie of vrienden, hetgeen door respondenten vaak niet als ‘vakantie’ wordt omschreven en dus buiten de steekproef blijft. Waar respondenten een combinatiereis naar meerdere eilanden maken, wordt bij de NBTC-NIPO-steekproef de genoemde bestemming opgenomen.
Overigens zien we in Nederland dat er bij veel meer bestemmingen sprake is van aanzienlijke verschillen tussen de steekproefsgewijze metingen van NBTC-NIPO en publicaties van verkeersbureaus en hun immigratiedienst.

Edward Suares, marketing manager CTB Europa,
Nederland


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).