Het zal niemand ontgaan zijn dat het interne gekibbel binnen de coalitie onverkort blijft voortgaan. Men blijft elkaar uitmaken voor rotte vis, blijft elkaar om de oren slaan met benepen amendementen, blijft ruzie maken over de wijze van bestuurlijke invulling en blijft principieel met elkaar verschillen over de visie voor het koninkrijk. Uit het voormelde kan alleen maar geconcludeerd worden dat er in feite geen beleid is en dat het land maar in het wilde weg fladdert en hooguit wordt aangestuurd door de gril die op een bepaald moment de boventoon voert.
Ik heb reeds in eerdere stukken betoogd dat de aan de macht zijnde combinatie van profiteurs en koloniaal-gestoorden zowat het ergste is wat ons land kan overkomen. Indien die combinatie bovendien nog volstrekt incapabel is en niet integer, dan is het einde helemaal zoek. Curaçao ondergaat thans een zeer zware test in zelfoverleving, maar aan die test moet nu onderhand echt een eind komen want wij zijn reeds ver op weg naar de verdoemenis.
Gezien het feit dat na meer dan een jaar er nog geen einde in zicht is van de interne vechtpartijen binnen de coalitie en dat ondanks de meest beledigende onderlinge verwijten, men onbewogen met elkaar het bed blijft delen, wijst op een primitief en gestoord normbesef, op een mateloze schaamteloosheid en op laagwaardige behoeftepatronen van een niveau waar zelfs gedragspsycholoog Abraham Maslow waarschijnlijk geen raad mee zou hebben geweten.
Na meer dan een jaar consistent geruzie en mismanagement zal daar geen verandering in komen, het is de aard van het beestje, er komt geen eenduidige visie of beleid onder deze regering, men zal blijven schoppen tegen Nederland en tegen de andere landen binnen het koninkrijk, het ordinaire gescheld en het platvloerse en hufterige gedrag van parlementariër Wiels gaat niet ophouden, de dure feestreizen gaan ononderbroken door, men gaat ook steevast door met het ten eigen bate jagen op en het wegwerken van directies van overheids-nv’s, men blijft halsstarrig vasthouden aan de invoering van discriminatoire wetten in strijd met onze eigen constitutie en internationale verdragen, men zal al het mogelijke blijven doen om (Nederlandse) investeerders af te schrikken, het onderwijs met de grond gelijk te maken, de economie om zeep te helpen en platforms te creëren voor louche achterbazen en partijfinanciers.
Dat alles gaat echt niet veranderen. Wij blijven een bakoba-republiek van het ergste soort met een geschonden reputatie die noch binnen de regio, noch op internationaal niveau nog serieus wordt genomen. Dat laatste hebben wij overigens te danken aan het immer volprezen pr-talent van onze premier. Inmiddels weten wij ook dat het koninkrijk niet zal ingrijpen, dit als wij onze nieuwe minister van Koninkrijkszaken Liesbeth Spies, mogen geloven. Vaak stellen in de politiek gegroeide dames zich kraniger op dan hun mannelijke collega’s maar in dit geval geldt dat jammer genoeg nog even niet.
Wil Curaçao echt een goed en gelukkig 2012 tegemoet gaan dan moet deze ziekelijke, incompetente en niet-integere regering zo snel mogelijk verdwijnen. De schade is nu al enorm, langer aanblijven zal van welk herstelplan dan ook het onmogelijke vergen. Aangezien het parlement haar werk niet doet en de coalitiepartijen helemaal zijn ingepakt zal het volk zelf moeten ingrijpen.
Ik roep dan ook alle pressiegroepen en het volk op om zo kort mogelijk na het begin van het nieuwe jaar een aanvang te maken met een gezamenlijke inspanning om door middel van gerichte buitenparlementaire, democratisch verantwoorde en wettelijk toelaatbare acties de druk voor het vertrek van deze regering op te voeren. Eveneens dient het screeningsproces onverkort door te gaan. Inmiddels is er een onderzoeksbureau in de hand genomen en naar ik begrijp zal binnenkort de verstrekte onderzoeksopdracht openbaar worden gemaakt. Een nog op te richten Comité Integer Kabinet (CIK) zal dat screeningsproces verder begeleiden.
Vertrek en opschoning van de regering moet gebeuren anders gaan wij echt geen gelukkig Nieuwjaar, laat staan een gelukkige toekomst tegemoet.
George Lichtveld, bestuurslid PAR,
Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).