Toen ik in de krant het bericht las van Fundashon pa Konsumidó dat Centrum Mahaai de goedkoopste supermarkt was, ben ik zo vrij geweest bij de stichting te informeren hoe zij de prijzen van de diverse supermarkten met elkaar vergelijken: aan de hand van de prijs die op het product c.q. het schap staat of de prijs die de supermarkt aan de kassa rekent. Want dat levert bij Centrum Mahaai grote prijsverschillen op. De stichting bevestigde dat zij op basis van de prijs op de schappen tot de conclusie was gekomen dat Centrum Mahaai de goedkoopste was en niet de prijzen had gecontroleerd via de scanners.
Middels een mededeling bij de kassa wentelt het management het risico van de prijsverschillen af op de klant; die moet maar alle producten ter controle scannen bij een van de drie scanners in de winkel. Ook meent het management de schuld voor foutief geprijsde artikelen in de schoenen van een ander te moeten schuiven, namelijk het eigen personeel dat fouten zou maken bij het prijzen. Maar vaste klanten van de supermarkt weten maar al te goed dat veel producten helemaal niet meer worden geprijsd en zo in de schappen worden geplaatst, zonder dat de prijs van het product op het schap wordt aangepast.
Of de prijs op het schap hoort niet bij het product dat erboven staat (ander merk of andere hoeveelheid). Dat scheelt de supermarkt een leuk bedrag aan personeelskosten en ach, de meeste klanten zijn toch te dom of te slordig om de prijzen te controleren, niet?
Afgelopen zaterdag was het weer zo ver: maar liefst acht van de twaalf producten die ik kocht bleken bij de kassa een andere - hogere - prijs te hebben dan op het schap stond vermeld, met als grootste verschil die van de pindakaas (8,77 in plaats van 7,84 gulden). Op weg naar huis vroeg ik mij af: ‘Waarom ga ik nog langer naar een supermarkt die laat zien zó weinig respect te hebben voor haar klanten, dat zij - opzettelijk of uit pure laksheid - de boel besodemietert?’
Wat voor mij echter de laatste druppel vormde, was het bericht in de Amigoe van zaterdag dat de leiding van de supermarkt de inzamelingsbakken van Akshon Dushi Kòrsou plots had laten verwijderen en niet wil meewerken aan de handtekeningenactie. Hiermee toont de leiding van Centrum evenmin enig respect te hebben voor het democratisch recht van haar clientèle zelf te kunnen kiezen of zij deze actie van een non-politieke groepering wil ondersteunen of niet. Alle burgers hebben immers het recht hun stem te laten horen.
De leiding van Centrum heeft het democratisch recht te beslissen of zij wil meewerken aan deze actie of niet. Ik heb het democratisch recht om te beslissen waar ik mijn boodschappen doe.
E. van Cappelle, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).