GreenTown, droom of werkelijkheid? Het antwoord is een droom die we gauw moeten vergeten. Op het terrein van de Isla, plus omstreken hebben adviesbureau Haskoning en kornuiten een droomplan gepresenteerd, goed voor onze kinderen en kleinkinderen.
In het vrijdag gepresenteerde plan is werkelijk alles aanwezig, hoge flatgebouwen, honderden ligplaatsen voor jachten, shopping malls, parken, sportvelden. Alles volgens het boekje. Er wordt zelfs een social equity plan bij gepresenteerd, whatever that may be.
Niet alleen de Dokmaatschappij wordt naar het asfaltmeer verbannen, maar ik vrees dat wij van Curaçao Marine als maritiem bedrijf ook moeten vastlopen in het asfaltmeer.
Niemand van het gerenommeerde bureau Haskoning schijnt zich afgevraagd te hebben of er een behoefte is aan een project van een dergelijke omvang. Ik schat dat je toch een populatie van een paar miljoen mensen moet hebben om al deze faciliteiten te kunnen benutten. Een soort Sydney operapaleis moet de focus van het project zijn. Wij kunnen met zijn allen ons schouwburgje niet eens overeind houden.
Waarom een dergelijk project, ook in veel kleinere omvang nu juist op het terrein van de Isla geprojecteerd? We hebben vele locaties waaraan je zou kunnen denken, maar toch niet op het terrein van onze natuurlijke haven, misschien wel het mooiste natuurlijke product dat we hebben dat ondanks de erbarmelijke toestand waarin de haven verkeert, nog altijd na het toerisme de belangrijkste bijdrage levert aan ons bruto nationaal product.
De vervuiling is wel meegenomen in het project, maar ook hier negeert men de realiteit. Simpel gezegd, wegscheppen is niet haalbaar, dan verplaatsen we de troep naar Malpais, dat dan ongeveer honderd meter wordt opgehoogd. De oplossing zou zijn,afdekken met een folie waarvan men verwacht dat die honderd jaar goed blijft .Daarna staat er een groot vraagteken, de hele boel weer afbreken?
Nee, in een post Isla-tijdperk moeten we deze terreinen reserveren voor het creëren van arbeidsplaatsen. Er zal verder gewerkt moeten worden aan het havenontwikkelingsplan en het voeren van een industriebeleid voor een schone en milieuvriendelijke industrie, maritiem georiënteerd. We zullen dan de kansen die we hebben met deze natuurlijke haven om te fungeren als springplank naar Zuid-Amerika waar kunnen maken. Wij creëren dan een veelvoud aan arbeidsplaatsen en daarmee begint de toekomst van Curaçao
Laten we GreenTown gauw in de la stoppen, daar kan nog wel een plannetje bij.
Jan Bink, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).