Wederom hebben wij via de media kunnen vernemen dat de in het uitgelekte memo met betrekking tot de screening van de ministersploeg genoemde feiten die een aantal ministers ‘niet ministeriabel’ maken, niet hard gemaakt kunnen worden. Dat zou de reden zijn waarom het interim-hoofd destijds de ‘correcte’ beslissing nam om het memo terug te sturen en gezegd moet worden dat zij nooit meer enig bewijs heeft gekregen om hetgeen in het memo is opgenomen, hard te kunnen maken. Dit is de reden waarom het memo nooit onderdeel heeft uitgemaakt van de finale rapportage van de screening, omdat niet gezegd kan worden dat hetgeen geschreven staat, op waarheid berust. Aldus de crisismanager van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), Frank Calmero. Calmero heeft aangifte gedaan bij het OM tegen personen die gegevens uit de kluis van de VDC zouden hebben gehaald.
De heer Calmero betitelt het uitgelekte memo als roddels, doch de vraag waarom die ‘roddels’ niet nader zijn onderzocht, kon hij niet beantwoorden. Overigens hoogst verbazingwekkend dat in de kluis van de VDC ook ‘roddels’ worden bewaard en niet meteen worden vernietigd om misbruik te voorkomen. De ‘roddels’ waren blijkbaar toch belangrijk en gevoelig genoeg om in een verzegelde envelop te worden bewaard, samen met het eindrapport van de screening. Conclusie moet dan luiden dat de gouverneur niet het gehele eindrapport onder ogen heeft gehad, zelfs niet met de toevoeging dat er ook ‘roddels’ in voorkomen die niet bewezen kunnen worden en de gouverneur die dus gewoon kan negeren.
Maar meneer Calmero, de hele wereld heeft toch via de media kennis kunnen nemen van de veroordeling in 2005 van minister Jacinta Constancia (destijds gedeputeerde)? Dat zij destijds is veroordeeld voor valsheid in geschrifte houdt dan toch in dat dit feit is bewezen? Dat hoeft de VDC dan toch niet meer te doen? De vervalsing van haar hbo-diploma is toch ook al bewezen?
Maar meneer Calmero, de hele wereld heeft toch ook via de media kennis kunnen nemen van de valsheid in geschrifte door de heer Schotte door een verzekeringsclaim in te dienen bij Fatum? Lijkt me niet zo moeilijk om dat te bewijzen, evenals het feit dat hij getracht heeft om het veiligheidsonderzoek in opdracht van de gouverneur te dwarsbomen en het feit dat hij in 2008 schulden had van circa 800.000 gulden.
Maar meneer Calmero, ook de grote schulden van de heer El Hakim bij diverse lokale banken zijn toch zeer eenvoudig te bewijzen? Kom nou alstublieft niet aan met het recht op privacy van de heer El Hakim en de heer Schotte. Als de minister-president op de tv met privé-documenten van de president-directeur van de Centrale Bank mag zwaaien, mag u dat toch ook wel met de documenten van een minister en een minister-president? Kortom: ongetwijfeld heeft ook u instructies gehad van de huidige kliek in Fort Amsterdam om alles met de mantel der liefde te bedekken.
Diefstal van gegevens uit de VDC-kluis met het vooropgezette doel hiermee een land voor een rampzalige regering te behoeden, moet niet bestraft maar beloond worden. Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn diverse aanslagen op Hitler gepleegd die jammerlijk allemaal mislukten. De daders van die aanslagen worden nu geëerd als helden. Meneer Calmero, u kunt ervan overtuigd zijn dat uw oproep aan de pers om het hoofdstuk van het memo af te sluiten, geen gehoor zal vinden tot alle vragen zijn beantwoord.
Jack Schellekens, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).