Dit is onvoorstelbaar. Het kan niet waar zijn dat het nieuwe land Curaçao van start is gegaan met een dergelijk zooitje ongeregeld aan ministers, zoals blijkt uit het thans uitgelekte vertrouwelijke memorandum van een rapporteur gericht aan de toenmalige interim-directeur van onze veiligheidsdienst. Wat het rapport schetst lijkt regelrecht te komen uit een Ludlum of Tom Clancy thriller, waarbij vaak al in de eerste hoofdstukken een schimmig decor wordt geschetst van duistere intriges waar hoge overheidsfunctionarissen en machtige geldbazen bij betrokken zijn.
Maar dit is realiteit, ik kan mij niet voorstellen dat een professionele onderzoeker al die beweringen zomaar uit zijn duim gezogen heeft. Wat een ontstellende afgang voor Curaçao en wat een blamage voor de coalitiepartijen in het parlement die ondanks deze uiterst zware beschuldigingen aan het adres van de betrokken ministers, deze volstrekt ontspoorde en deviante regering onverkort blijft steunen en zelfs halsstarrig blijven weigeren om een onderzoek te doen. Terwijl de betreffende hebzuchtige bewindvoerders het eiland wellustig verkrachten met hun kwalijke en corrupte praktijken kijken deze parlementariërs achteloos toe en worden ook nog boos op een commissie die het werk moet doen waar zij in feite voor worden betaald. Zelfs de meest achterlijke Latijns-Amerikaanse bananenrepubliek kan hier wel een puntje aan zuigen.
Mij is niet bekend of de Commissie Rosenmöller ook op de hoogte was van dit beschamende memorandum. Want als dat het geval is dan vind ik de getrokken conclusies en gedane aanbevelingen nog zeer bedeesd van aard.  Mijn inziens dient niet alleen een onderzoek gedaan te worden naar de integriteit van de betreffende ministers, maar ook dient er een diepgaand onderzoek plaats te vinden naar wat er achter de schermen heeft plaatsgevonden dat geleid heeft tot het alsnog ministeriabel verklaren van deze sujetten. Dat moet worden blootgelegd want het ligt aan die krakkemikkig toegepaste procedure en het ongelukkige resultaat daarvan dat ons land gestort is geworden in een jaar ellende van terreur, machtsmisbruik, corruptie en economisch mismanagement. De schade is enorm en voorkomen moet worden dat deze situatie zich ooit herhaalt.
Wil het land overlevingskansen hebben dan zal de integriteit moeten worden hersteld, koste wat het kost, er is geen andere manier. Door de politieke blindheid en het opportunisme van de meerderheid van de parlementsleden zal van het parlement niet veel verwacht kunnen worden dus zal het volk langs buitenparlementaire weg haar belang moeten zoeken. Het wordt de hoogste tijd dat dit gebeurt.
George Lichtveld, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).