Als het zo is dat met alles wat nu op tafel ligt minister-president Schotte alsook andere ministers voor een meerderheid der Statenleden van het Land Curacao gewoon op hun stoel kunnen blijven zitten, dan is mijn conclusie dat we binnen het Koninkrijk der Nederlanden tot een nieuwe orde gaan komen. Een orde waar al diegenen die aan de rand van de wet leven tot zelfs de wet overtreden vrijuit gaan en de eer krijgen om zelfs minister te worden. Een orde waar al diegenen die fundamentele morele waarden aan hun laars lappen de ruimte krijgen om te zegevieren met de hoogste en invloedrijkste posities binnen onze gemeenschap waar honderden miljoenen in omgaan. Een orde waar waarden als wederzijds respect, integriteit, spiritualiteit en eigen verantwoordelijkheid plaats maken voor corruptie, nepotisme, disrespect, intimidatie, schoffering, discriminatie, achtervolging, vergelding, opruiing en het afschuiven van de eigen verantwoordelijkheid. Een orde waar rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur en fundamentele rechten van de mens vage begrippen worden. Een orde waar wat krom is, recht wordt gepraat en krom vervolgens de norm wordt.
In zo’n snel dichterbij komende orde kunnen we net zo goed het statuut en onze Staatsregeling in de prullenbak gooien. In zo’n snel dichterbij komende orde kunnen we net zo goed de deuren van Bon Futuro openzetten met de mededeling ‘You’re free to go!’. In zo’n snel dichterbij komende orde heeft het geen zin om je te houden aan de wetten en overige regels want juist het overtreden van deze leidt tot beloning en onvoorwaardelijke steun van een groep Statenleden. Sterker nog, wat voor zin heeft het om je best te doen op school, goede cijfers te halen, te gaan studeren en hard te werken om niet alleen individueel maar ook als collectief een respectabel leven te leiden? Wat voor zin heeft het nog om je in te zetten als opoffering en doorzetting niet langer leiden tot het krijgen van erkenning, waardering en mooie kansen? In deze snel dichterbij komende orde lijkt wel een nieuwe logica te gaan heersen die tegen alle menselijke logica en integriteit indruist. Een nieuwe logica waar wij allemaal vogelvrij worden verklaard en er geen hoop meer is.
Het is in mijn ogen diep triest en blijk van een neerwaartse morele spiraal dat een meerderheid van onze volksvertegenwoordigers in de Staten van Curaçao het verzaakt in te grijpen en vermijdt dat wij als collectief afglijden naar een dergelijke hopeloze orde. Ik schaam me en ben teleurgesteld en boos dat een meerderheid van ons parlement niet inziet dat zij de aangewezen personen zijn die ons allen alsook onze net verkregen autonome status binnen het Koninkrijk moeten waarborgen en beschermen van de afgang. Vooralsnog lijkt het er niet op. Een volgende reis naar Londen en Parijs op kosten van de gemeenschap is voor sommige Statenleden veel belangrijker. Daarom moeten wij als burgers het dan maar zelf doen. Wij zullen zelf de straat op moeten gaan en openlijk en vooral krachtig onze proteststem laten horen. Net als in New York. Intussen zijn 40 personen ons voorgegaan en hebben zij blijkbaar hun nek uitgestoken, want volgens minister Monk moeten deze 40 personen ‘vervolgd’ en ‘opgehangen’ worden wegens landsverraad en de minister van Justitie houdt voor de zoveelste keer netjes zijn mond. Die 40 moeten er dus veel meer worden. Ami ta number 41!

Stephen Walroud,
ex-lid van de Eilandsraad, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).