Volgelingen - zo zullen we ze maar noemen - krijgen hun buit, want ‘voor wat hoort wat’. Wakker worden Curaçao! Onze economie ligt in de bouw- en woningmarkt plat.
Onze radio/tv-dominee heeft als taak om de multiculturele samenleving tegen elkaar op te zetten, dat geeft de anderen ruimte om volgens plan te doen waar de grote investeerders van deze coalitie het om te doen is: macht en overheersing, vooral binnen het bankwezen, om zo snel mogelijk Curaçao onafhankelijk te maken.
Er is waarschijnlijk een soort handleiding (zie het maar als het rode boekje) met medewerking van onze buurlanden om systematisch het plan uit te werken.
Menslievendheid (laat ik het anders noemen dan integriteit) is ondergeschikt aan de doelstelling en het grote geld.
Dus: wakker worden en laten we met een protest beginnen en als teken van verbroedering elkaar op straat lachend begroeten, als uiting van solidariteit en ongenoegen van wat zich nu met ons afspeelt...
Henny Geijs, lid Partido PAIS, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).