Al die dagelijkse uitlaatkleppen van innerlijke frustraties als ingezonden stukken in de dagbladen geven toch niet het resultaat wat er van verwacht zou moeten worden. Degenen voor wie deze talloze, dagelijkse ingezonden stukken bedoeld zijn blijven Oost-Indisch doof. Het schijnt de huidige coalitie geen ‘barst’ te interesseren of ‘Pais Kòrsou’ nu wel of niet naar de ‘knoppen’ gaat, zolang de machthebbers maar de macht kunnen blijven uitoefenen.
Alle discussies ten spijt, alle onderzoeken ten spijt, dit ‘geslacht gaat niet uit zonder meer’, om een Bijbels citaat ten dele te gebruiken. Deze ‘begeercoalitie’ speelt met vuur, tegen beter weten in. Voor de heer Wiels was het muziek in de oren toen hij vernam dat er stemmen zijn opgegaan in de Tweede Kamer om dan maar alle banden weg te snijden met Pais Kòrsou, dan blijft hij met wie over?
De Staten zijn nu aan de beurt om het rapport Rosenmöller te bespreken, maar daar weten wij hier op Curaçao het antwoord al: de politieke beslissing is al ondemocratisch genomen. De coalitie zwaait met de bekende kretologie van: democratie, kolonialisatie, et cetera. Altijd is de ander schuld, nooit ‘mea culpa’.
Maar over democratie gesproken. De ccalitie heeft een ‘versnipperde meerderheid’, niets meer. Roep nu verkiezingen uit en,... de coalitie gaat ‘down the drain’. Weet de coalitie dat in de vele gesprekken die ik voer met de Curaçaose bevolking, degenen, die een beetje kunnen nadenken nu al zeggen dat, indien de koninkrijksbanden door de ‘coalitie-dictatuur’ verbroken worden - God verhoede het - zij weggaan en ik spreek nu niet over adoptie-Curaçaoënaars, maar over geboren en getogen Curaçaoënaars uit Dominguito, Buena Vista, et cetera.
Ik zei in het begin: ik houd niet van die uitlaatklep: ingezonden stukken. Wat ik graag zou willen zien is een beweging van bewogen mensen, zoals Uni Kòrsou, die nu moet overgaan tot burgerlijke (on)gehoorzaamheid, niet ongehoorzaamheid, maar gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan de oerprincipes van ons multi-geliefd Kòrsou, dat wij nooit willen verliezen. Ja, een burgerlijke gehoorzaamheid, gehoorzaam aan de eeuwenoude tolerantie-idealen van onze prachtige multi-gemeenschap/-samenleving in alle aspecten, waaronder ook de politiek, hoe dan ook. En mocht u twijfels hebben over mijn inbreng: 48 lange, bewogen, mooie en soms ook precaire jaren hebben mij tot dit ingezonden stuk gebracht.
Mijn oproep aan Uni Kòrsou: Zie hier uw taak. Nu zingen wij: We shall overcome. Laat dit lied schallen van alle daken van Curaçao. De grote beweging van ‘bewogen mensen’ samengegaan in Uni Kòrsou moet nu handelen, tot daden komen. Praten is in deze een gepasseerd station.
Jan Jonkman, dominee,
Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).