Naar aanleiding van alle reacties op het inmiddels welbekende rapport van de Commissie Onderzoek Curaçao, moet van mijn hart dat ik mij verbaas over de reacties van diverse zijden.
Koppen in kranten doen lijken alsof het rapport een zeer negatieve, kolonialistische, ondemocratische veroordeling is van wat Curaçao doet. Kranten leggen de nadruk op de deadline of dat vooral Schotte het moet ontgelden, of ze vertalen het in een nieuw kolonialisme of er wordt gereageerd met conclusies, waarvan mij de onderbouwing ontgaat. Ook er is kritiek op de manier van presenteren naar buiten toe.
Maar hoe zou er gereageerd zijn als het volgens de regels was gegaan? Mijns inziens werden zowel wat Tromp als wat Schotte gedaan hebben, in een kritisch daglicht gesteld. Over beiden wordt aangegeven dat ze niet juist gehandeld hebben. Ja, en soms is het goed om bekvechtende partijen uit elkaar te halen, door een stok achter de deur te zetten.
Het doet mij de vraag oproepen of ik zelf het rapport zo rooskleurig of wel nuchter bekijk of dat we op zoek zijn naar de stok om boosdoener Nederland maar weer te schoppen. Maar hoe zouden we gereageerd hebben, als een Amerika of Brazilië een dergelijk onderzoek zou doen? Wat is er op tegen om bij tijd en wijlen een externe review te laten doen? Momenteel vinden de externe reviews of audits met bosjes tegelijk plaats en worden daardoor mensen naar huis gestuurd.
Iedereen valt over de woorden dat als we zelf niets doen, dat Nederland zal ingrijpen. Maar waarom waren we zelf niet daadkrachtig genoeg op het moment dat we wisten dat een screening dubieus is gegaan? Waarom staan we toe dat ministers, directeuren elkaar over en weer beschuldigen op tv? Waarom staan we wel toe dat er al een jaar lang directeuren naar huis worden gestuurd op basis van vage audits, die uitgevoerd worden in opdracht van Raad van Commissarissen, waarvan velen door Pueblo Soberano zijn samengesteld? Waarom staan we al een jaar toe dat Wiels op vergelijkbare wijze als Wilders mensen op onbehoorlijke wijze ‘afmaakt’? Als dit rapport de prullenbak in kan, dan kunnen die vele zogenaamde ‘wetenschappelijk verantwoorde audits’ ook naar de prullenbak en moeten we ook stoppen met de externe audits van onze overheids-nv’s.
De reacties op het rapport zijn een duidelijk voorbeeld van psychologische selectieprocessen: we selecteren de informatie die bij ons huidige beeld passen, wijzen af als het niet in ons straatje past en zullen beslist niet stil staan bij wat er werkelijk aan de hand is. En wat er werkelijk aan de hand is, dat weten we al een jaar lang, maar tot nu toe laten we ons nog steeds overrulen door een coalitie, die steeds grover gaat worden. Hoewel van origine een ‘makamba’ voel ik me in hart en nieren een ‘yu di Kòrsou’, die net zo patriottisch is als een hier geboren yu di Kòrsou.
Ik houd van Curaçao en schaam me daarom voor deze regerende medeburgers, die op politiek niveau een voorbeeld zou moeten geven van decentie en rechtvaardigheid, maar alleen maar (het lijkt wel vanuit een angst) steeds harder beginnen te fulmineren tegen iedereen en alles.
Pueblo Soberano... soeverein volk. In hedendaagse sociaal-cultureel leertheoretische stromingen is al lang naar voren gekomen, dat we alleen door samenwerking en in connectie met elkaar kunnen groeien als persoon en dus land zijnde. We zijn een wereld waar iedereen met alles en elkaar samenhangt en verbonden is. Het idee van een onafhankelijke, almachtige, alleenheersende staat is dan ook een idee, dat niet meer in deze mondiale maatschappij past. Indien je jezelf dus soeverein noemt en boven iedereen verheven, zal er geen sprake meer zijn van groei en is het willen bereiken van een onafhankelijk Curaçao, een contradictio in terminis. En volgens mij is alleen God almachtig.
Volgens de encyclopedie op internet betekent ‘soeverein’ ook ‘je nergens aan storen’. Misschien wordt het tijd dat Wiels deze betekenis gaat toepassen op zijn partij en zich nergens meer aan stoort. Niet dat we fraudepraktijken et cetera maar moeten laten gaan... Maar we gooien teveel stenen voordat we weten wat er aan de hand is en doen alsof we zelf zonder zonde zijn. En is ons volk daar werkelijk mee gediend?
Ik hou van Curaçao en ben zeker ook niet voor een ingrijpen zoals ik dat vanuit de Nederlandse oppositie hoor. Maar laten we daarom zelfstandig worden en het zelf doen, informatie minder selectief en bevooroordeeld lezen, hand in eigen boezem steken en werkelijk vanuit integriteit gaan handelen. Dan kunnen we groeien naar een onafhankelijk Curaçao.

Gerda Fokker,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).