Mevrouw het Statenlid Eunice Eisden laat weer van zich horen en wederom op de voorspelbare misselijkmakende manier van altijd. Nederland wordt verweten een banale monarchie te zijn die zich moet schamen terwijl de commissie Rosenmöller wordt beticht van laf optreden.
Eunice Eisden moet goed beseffen dat zij als Statenlid mede verantwoordelijkheid draagt voor de schandelijke conclusies zoals neergelegd in het  rapport Rosenmöller. Het parlement heeft mede tot taak de regering te controleren en in de hand te houden, desalniettemin hebben wij nooit de stem gehoord van mevrouw Eisden toen het proces van de screening van de ministers aan de kaak werd gesteld.
Ook hebben wij haar niet gehoord toen de minister-president voor de televisie wapperde met de persoonlijke bankgegevens van een burger. Eveneens totale stilte van haar kant toen onze premier ‘grapjes’ maakte over het aftappen van de telefoongesprekken van onze rechters.  En hebben wij mevrouw Eisden ooit iets horen zeggen over de onheuse beschuldigingen geuit door premier Schotte toen hij de Aqualectra-directeur  betichtte van seksuele intimidatie op de werkplek? Ik in ieder geval niet. Over al die onwaardige en beschamende  gedragingen en uitingen van onze premier zwijgt zij in alle talen maar waarneer een ‘Hollandse commissie’ het lef heeft die omissies in kaart te brengen is het hek van de dam.
Laten wij er geen doekjes om winden en de zaken stellen zoals ze werkelijk zijn, als mevrouw Eisden haar werk als parlementariër had gedaan dan was er überhaupt geen rapport Rosenmöller gekomen. Als mevrouw Eisden minder laf en opportunistisch was geweest  dan had zij in een vroegtijdig stadium de regering gewezen op tekortkomingen op gebied van de integriteit en had zij daardoor het volk dat zij vertegenwoordigt veel ellende en schaamte kunnen besparen. Wie is laf, de commissie die al die misstanden bloot heeft gelegd of de parlementariër die mede die misstanden gecreëerd heeft en in stand heeft helpen houden door daar opportunistisch over te zwijgen? 
Welke misstanden van de zijde van deze regering heeft mevrouw Eisden ooit ter tafel gebracht terwijl deze regeringsperiode toch wel behoorlijk bol staat van bestuurlijke en politieke oneigenlijkheden? Waarom hoorden wij niets van haar over het desastreuze economische beleid van deze regering zoals kenbaar gemaakt door het IMF, de Centrale Bank en secretaris-generaal Jardim? De regering mag blijkbaar van haar er een potje van maken, het land ten gronde richten, het volk kapot maken, maar o wee als welke Nederlandse instantie daar wat van zegt, dan is onze democratie plotseling in gevaar.
Het grootste gevaar voor onze democratie zijn echter volksvertegenwoordigers zoals mevrouw Eisden, die ondanks hun positie in het parlement, weigeren op te treden in het belang van deze gemeenschap en menen het parlementaire platform te mogen aanwenden als een persoonlijke uitlaatklep voor al hun frustraties en complexen. Ik hoop niet dat het zover zal komen dat Nederland tot de toepassing van zijn waarborgfunctie over zal moeten gaan, maar laten wij ons gelukkig prijzen dat die waarborgfunctie überhaupt bestaat, al is het maar om ons in het uiterste geval te kunnen beschermen tegen het banale, destructieve, lafhartige en opportunistische gedrag van eigen politici zoals Eunice Eisden.
George Lichtveld, Curaçao

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).