Het rapport (van de Commissie Rosenmöller) is uitgelopen op een krantenartikel, gepaard gaande met de heftige uitlatingen door de heer Rosenmöller tijdens de gehouden persconferentie. Het was heel duidelijk dat de heer Rosenmöller zich niet onpartijdig heeft uitgelaten. Hij had politieke haast om de regering van Curaçao te kraken en de lokale politici tegenover elkaar uit te spelen, en meer onrust onder de bevolking van Curaçao te scheppen.
Het inleidende gedeelte van het rapport is zeer vijandig getint, en gericht tegen de premier van Curaçao, de heer Schotte. Uit het verslag blijkt tevens dat de informatievergaring (bronnen) niet geheel op betrouwbaarheid berust, daar waar ‘vertegenwoordigers van diverse instituties’ staat. Het lijkt op een soort horen zeggen, een onderonsje onderzoek, en niet berustend op (juridische) feiten.
De commissie heeft duidelijk gefaald in het uitvoeren van haar taak uitgaande van het besluit van 8 augustus 2011, als gepubliceerd in de Staatscourant ter zake artikel 3. In de toelichting is heel duidelijk gesteld hoe het rapport zou hebben moeten worden aangeboden. De objectieve benadering (objectiviteit) door de commissie werd aangetast en de inhoud is gecontamineerd geraakt.
De heer Rosenmöller heeft heel duidelijk laten blijken dat hij politiek partijdig is inzake de opdracht aan de commissie, en desalniettemin, door een persconferentie te geven, is het hele rapport beland in een krantenartikel, met tot slot de persoon van de heer Rosenmöller als de rechter een uitspraak gevende over het lot van Curaçao. Ik wil weliswaar niet ontkennen/verbergen (dat wisten/weten wij allemaal) dat er zaken zijn die aangepakt en onderzocht dienen te worden, opdat vooral de burger, die in een minderbedeelde situatie verkeert, een kans krijgt om van de zoete vruchten te kunnen genieten en niet alleen het bittere sap te mogen proeven of de geur hiervan te moeten beproeven.
Het lijkt mij zaak dat zowel minister Donner als minister-president Schotte met het rapport even grondig zullen moeten doornemen, en deze met de nodige ernst analyseren, evenals alle relevante zaken terdege uit te werken en aan te pakken ten goede van de Curaçaose gemeenschap.
Voorts doen de Nederlandse regering en de regering van Curaçao er goed aan om het programma voor het aanstaande bezoek van het Koninklijk Huis aan Curaçao zodanig te organiseren, opdat deze vertegenwoordiging alle wijken op Curaçao zou kunnen bezoeken, om een beeld te krijgen van de armoede-situatie op Curaçao, waarin het grootste gedeelte van onze gemeenschap verkeert. Het zal heel duidelijk voor iedereen moeten zijn dat niemand van buitenaf ons kan komen vertellen hoe onze zaken aan te pakken. De Curaçaose regering en het parlement van Curaçao dienen wel de handen uit de mouwen te steken en met de nodige daadkracht te werk te gaan.
Henry Juan Vitor, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).