Als ik een ingezonden stuk wil plaatsen, eist u van mij mijn naam en telefoonnummer bekend te maken. Echter, als u een anonieme brief ontvangt, zogenaamd namens het ADC-personeel, dan publiceert u de klachten zondermeer.
Namens hoeveel personeelsleden wordt die brief verstuurd? Hoeveel personeelsleden hebben deze brief ondertekend? Als er zoveel onvrede binnen het personeel heerst, zou ik verwachten dat de betreffende vakbond
het voortouw neemt om die klachten onder de aandacht van de pers te brengen.
Dan is een anonieme brief niet nodig.
Er wordt nu weer veel gemeenschapsgeld uitgegeven aan een onderzoek.
Eerlijk gezegd denk ik dat deze brief door een ontevreden of gefrustreerde (ex-)employee verstuurd is. Heel zielig dat deze niet mans/vrouws genoeg is om zijn/haar naam bekend te maken.
Ik vind het schandalig dat onze schrijvende pers dit soort anonieme brieven overneemt zonder eerst na te denken over hoeveel schade dit berokkent aan de genoemde personen, dat deel van het personeel dat het er niet mee eens is, het
werkklimaat binnen de onderneming en de gemeenschap die weer mag opdraaien voor de kosten van een onderzoek.
G. Thissen,
Curaçao

<I>Naschrift redactie:
De briefschrijver heeft in principe gelijk. Op het moment echter dat zo’n anonieme brief een maatschappelijke discussie teweegbrengt en de stellige indruk bestaat dat het geen verzonnen brief is en er wel degelijk meer personen achter zitten, kan de redactie zich er niet aan onttrekken. Wel zal altijd geprobeerd worden om hoor- en wederhoor toe te passen. In dit geval was de ADC-directeur helaas niet beschikbaar.<I>


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).