Als een mislukte donderslag bij heldere hemel komt plotseling de afgedankte gedeputeerde Bijkerk naar voren met de mededeling dat er 20 miljoen belastinggeld in de verkeerde zakken terecht is gekomen. Bijkerk weet er alles van en wil derhalve alles vertellen wat hij weet van zijn cliënten als advocaat. Nu is 20 miljoen in vergelijking met de Betuwelijn en de Bouwfraude in Nederland natuurlijk maar een schijntje, maar het tikt op Bonaire toch lekker aan. Zoals altijd heeft Bijkerk een groot aantal eisen waaraan voldaan moet worden, wil hij het spelletje meespelen. Kortom de Nederlandse ministers moeten naar zijn pijpen dansen, anders houdt hij zijn mond dicht. Een van die absolute eisen is dat die aardige arme Bonaireaan misschien ook geld heeft gekregen, maar niet wist waar het geld van dan kwam. Hij mag niet gestraft worden. Hij wist wel dat hij onder druk stond als hij het niet aannam. Logisch natuurlijk, want Bonaireanen zijn in het oog van Bijkerk stommeriken die niet weten dat je geen geld kunt aannemen als je daar heen recht op hebt.
Gaat het bijvoorbeeld om de huizen die gebouwd zijn met geld van het Sorobon hotel, of misschien het geld van de vier appartementen aan het begin van de toeristenweg, of cadeautjes die zijn uitgedeeld aan bestuurders omdat hotels geen extra watergeld behoefden te betalen, of was het misschien toch het kasteel dat in het centrumgebied bij de parkeerplaats werd gebouwd, of was het Klein Bonaire dat voor 5 miljoen gekocht kon worden, maar waarvoor uiteindelijk 9 miljoen betaald werd, met Nederlands geld. Of is het de olieopslagplaats geweest of misschien de Esmeralda erfpachten waarmee ongelofelijk gesjoemeld werd. Maar dan is het niet de enige aartsvijand van Bijkerk die onderzocht moet worden. Dan kan trouwens ook eens gekeken worden naar voorkennis van de verlenging van de luchthaven en de terreinen die gekocht konden worden, en wat denk je van de Weg naar Lagoen?
In mijn boek over de jaren ’70 en ’80 verhaal ik over heel wat corruptiezaken. Zachte corruptiezaken, zoals Bijkerk ze noemt. Inderdaad omdat de boekhouding en nog een paar andere dingen nooit klopten. Ik breek mijn hersenen niet over die 20 miljoen. Wat ik graag wil weten zijn de beweegredenen van Bijkerk om nu plotseling met dit indianenverhaal op de proppen te komen. Uit het verhaal van Bijkerk begrijp ik dat hij de kennis heeft omdat hij als advocaat heeft opgetreden en nu enigszins moeilijk zit met het zogenaamde verschoningsrecht. Ik voorspel nu al dat dit op niets uitloopt. Het heeft trouwens ook geen zin, want inderdaad het kan zijn, dat er politici waren die mogelijk in het belang van Bonaire de wettelijke regels overtraden, onder andere bij de verlenging van het vliegveld of de terreinen die nodig waren voor de brandstofopslag.
Bijkerk is nu na vier verschillende politieke partijen echt uitgerangeerd. Kennelijk ook als advocaat, nu hij een opvolger zoekt. Bijkerk is de Don Quichot van Bonaire. Altijd vechten tegen windmolens, net zoals hij vocht voor wat hij noemde de politieterreur op Bonaire. Eveneens een groot opgezette mislukking van Bijkerk. Beste man, ga toch terug naar de knoek waarin je woonde en waarbij je iedereen uitnodigde net als jij zonder water en elektriciteit verder te leven. Wat je nu doet is naar mijn mening een wraakoefening. Of er corruptie is op Bonaire? Natuurlijk. Jij, Bijkerk en ik en nog anderhalve Nederlander  hebben daar niet van geprofiteerd. Nou jammer dan en veel succes je nieuwe actie.
Hubert Linkels, Bonaire

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).