Koninkrijksregering van het Koninkrijk der Nederlanden,
Regeringen en parlementen van de landen Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten,
Gezien het verleden en het advies van de Raad van State en de toekomstige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden doe ik het volgende voorstel:
Laten we eens uitgaan van de functies van de verschillende organen binnen het koninkrijk. Koninkrijksregering van het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit de regering van Nederland en de Gevolmachtigde ministers van de overige landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Functie vastgelegd in het Statuut: de aangelegenheden van het koninkrijk volgens artikel 3 en de waarborgfunctie volgens artikel 43 en de totale bewaking van het Statuut.
De Koninkrijksregering vergadert een keer per maand. De landen van het koninkrijk behartigen ieder zelfstandig hun eigen aangelegenheden volgens artikel 41. De landen van het koninkrijk kunnen onderling regelingen treffen volgens artikel 38. Ieder land heeft zijn eigen grondwet of staatsregeling volgens artikel 42. Op basis van de grondwet en de staatsregelingen heeft ieder land zijn eigen parlement en regering.
Het probleem met betrekking tot de communicatie vanuit het verleden zit hem in het onvoldoende onderscheid maken tussen de functie van de Nederlandse regering en de functie van de Koninkrijksregering. Laten we hier nu eens duidelijke afspraken over maken. Richt tot het orgaan binnen het koninkrijk over de functie van dat orgaan en geef dit ook duidelijk aan. Dit gaat specifiek over de functie van de koninkrijksregering, aangezien de functie van de parlementen en de regeringen onderling binnen de landen duidelijk is.
Stel dat een parlementslid vragen heeft over de waarborgfunctie, geef dit dan ook duidelijk aan volgens welk artikel van het Statuut en richt die vraag aan de Koninkrijksregering in zijn totaliteit en niet zoals nu aan Minister Piet Hein Donner van Koninkrijksrelaties (die functie is volgens artikel 38 onderlinge regelingen).
Of een parlementslid stelt vragen over de controle van de luchtvaartregels binnen het land Curaçao. Eerst bepalen of die vragen in relatie zijn met de Koninkrijksregering of in relatie met de landen onderling (artikel 43 of 41 of 38). Bijvoorbeeld een minister van een ander land op het matje roepen kan alleen door het eigen parlement.
De staatssecretaris van Financiën van Nederland komt praten met de minister van Financiën van Curaçao over invoerrechten van goederen via Curaçao naar Bonaire. De staatssecretaris is dan het hoogste niveau van het land Nederland over dit onderwerp. Wil de minister van Curaçao niet praten met de staatssecretaris dan zegt hij eigenlijk: ,,Ik wil niet praten met het land Nederland”, en is dus in overtreding met het fundament van het Statuut. Als landen binnen het koninkrijk niet meer praten dan is het fundament weg en moet de Koninkrijksregering ingrijpen!
Ik neem aan dat alle parlementsleden van alle landen vragen kunnen stellen aan de Koninkrijksregering, maar kunnen ook alle burgers van deze landen dit? Mag een burger behoorlijk bestuur aankaarten, na alle regels binnen dat land te hebben doorlopen? Laten we afspreken binnen welke termijn de Koninkrijksregering antwoord geeft.
Mijn voorstel is ook, zoals reeds eerder gedaan, om een website te openen voor het Koninkrijk der Nederlanden en daarin alle informatie op te nemen over het koninkrijk en ook daarin alle bovengenoemde vragen en antwoorden te registreren. Hiermede geef je als Koninkrijksregering juist het voorbeeld van behoorlijk bestuur en transparantie op dit hoogste niveau.
Gaarne geef ik dit advies/voorstel in overweging. Help de kleine jonge landen autonoom te zijn binnen de afgesproken regels en doe dat door duidelijkheid te geven aan de regels. Praat over het onderwerp. Daar gaat het om in het belang van alle Nederlanders in het Koninkrijk der Nederlanden. Stap af van ‘Nederland durft niet in te grijpen’, en stap naar de ‘de Koninkrijksregering grijpt in op basis van de afspraken’. Geef inhoud aan Koninkrijksregering.
Bijna 100 procent van de burgers van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten weet dat ze onderdeel uitmaken van het koninkrijk in tegenstelling tot bijna 100 procent van de burgers van Nederland die dat niet weten.
Henk Pasman, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).