Wat een ontzettende afgang voor ons land nu het discriminatoire 80/20-wetsontwerp toch door de Staten is goedgekeurd. Nadat onze regering bij herhaling ons land regionaal en internationaal voor schut heeft gezet, heeft thans nu ook onze wetgevende macht laten zien tot welk benepen niveau wij afgegleden zijn sedert het nieuwe land Curaçao met deze coalitie van start is gegaan.
Dat de coalitiepartijen zich willen bedienen van goedkope symboolpolitiek is tot daar aan toe, verbazend is echter dat zowel de FOL als de PNP zich hebben laten meeslepen met het argument dat zij deze nieuwe regeling ‘the benefit of the doubt’ willen geven, hetgeen een ontwijkend en slap argument is dat geheel voorbij gaat aan de zwaarwichtige principiële aard van de zaak in kwestie. Het bedrijven van goedkope symboolpolitiek blijkt duidelijk uit de bewoordingen van Statenvoorzitter Asjes die immers ‘het volk oproept om nooit te vergeten dat de gele partij tegen deze regeling had gestemd’. Pure stemmingkwekerij. De goedkeuring van deze regeling heeft dan ook niets te maken met het opkomen voor het belang van de ‘yu di Kòrsou’, daarvoor zit het te krakkemikkig in elkaar. Het staat ons nog goed voor ogen hoe een zeer gerenommeerde advocaat twee halve krantenpagina’s nodig had om de vele absurditeiten die in de regeling opgenomen staan, aan de kaak te stellen. Maar nu de kogel door de kerk is heeft het weinig zin om dat allemaal nogmaals op te gaan rakelen, dit wanproduct is kenmerkend voor een coalitie die reeds op zoveel manieren getoond heeft een ware ramp voor dit land te betekenen.
Maar niet getreurd, de Staten hebben het ontwerp weliswaar goedgekeurd maar het zou mij uitermate verbazen indien de gouverneur deze ontwerpregeling ook zou  vaststellen, het is dus zeer de vraag of de 80/20-regeling ooit wet zal worden. Maar zelfs als het zover komt en onze gouverneur om wat voor reden dan ook, toch zijn medewerking zou hebben verleend aan de totstandkoming van de wettelijke status van deze regeling, dan nog is deze nieuwe wet geheel aanvechtbaar. Elke werkgever die gewezen wordt op de verplichting tot het naleven van deze regeling kan de niet-toepasbaarheid of de vervallenverklaring daarvan voor de rechter bepleiten wegens strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel zoals neergelegd in onze Constitutie en zoals neergelegd in de diverse internationale verdragen die medegelding hebben voor Curaçao.
Mocht de 80/20-regeling alsnog wet worden dan wil ik door middel van dit bericht  alle werkgevers sterk aanbevelen om, in de door parlementariër Wiels zo zwaar verdedigde manier van burgerlijke ongehoorzaamheid, de 80/20-regeling totaal te negeren en het mogelijk willen afdwingen van de naleving daarvan, ogenblikkelijk bij de rechter aan te vechten.
George Lichtveld,
Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).