El Encantador de Perros, the Dog Whisperer, is een programma op Animal Planet. De hoofdfiguur is Caesar die ons erop wijst dat honden roedeldieren zijn en dat we daarom onze neiging om een hond te benaderen met mensenpsychologie, moeten afzweren en ons moeten baseren op de roedelpsychologie. In die psychologie is ‘pack leader’ het belangrijkste begrip. Als je als baasje de rol van pack leader niet weet te verwerven, kun je het vergeten en doet de hond wat hij wil. Caesar demonstreert hoe we pack leader kunnen worden en blijven.
Gerrit Schotte kijkt naar Caesar en wist ineens de oplossing voor zijn problemen met journalisten. Je kunt dan wel mensenpsychologie niet op honden toepassen, maar je kunt wel roedelpsychologie op mensen toepassen. Slim bedacht, want door de evolutie is de menselijke soort in staat om na te denken, maar ook nog steeds in staat om zonder nadenken een pack leader te volgen. Journalisten zijn mensen, dus ook journalisten kun je zover krijgen dat ze zonder nadenken een pack leader volgen. Dat universiteitje van dat eredoctoraat had het toch maar goed gezien. Schotte kan denken, en dat is heel wat.
Maar als een journalist nou per se wil blijven nadenken? Caesar weet raad, want ook niet alle honden zijn zo maar te vangen in de roedelpsychologie. Sommige zijn wel heel erg lastig, zelfs gevaarlijk, en moeten daarom eerst in therapie. Aldus moeten ook te lastige journalisten eerst geprepareerd worden. Dat gebeurt met middelen die we van eerdere pack leaders onder roedelmensen al heel lang kennen. Die lastige journalisten krijgen allereerst de mediacratenster opgespeld en dan kan het kleineren, verdacht maken, bedreigen en uitschakelen beginnen.
De anderen heet je welkom in het roedel. Dat doe je uiteraard op de Dag van de Pers en je doet dat niet met woorden alleen. Als goede pack leader gunt Schotte iedereen een eigen kluif en daarom mochten ze de een na de ander een ingelijst prevelementje komen afhalen. En ja hoor, daar kwamen ze dan, eerst Chacho, toen Chaco en vervolgens Cacho. Wat vierden ze uitgelaten kwispelend hun onderwerping, ze hoorden bij het roedel.
Dat roedel wordt overigens goed beschermd want enige dagen later kwam het nieuws dat de opleiding voor journalistiek aan de UoC niet doorgaat. Pack leader Schotte hoeft dus geen instroom van nieuwe mediacraten te vrezen.
En zo ontstaat er dan een journalistiek landschap waarin het gebeuren kan dat Jacinta Constancia op een persconferentie over de gevolgen van de smadelijke regeringsnederlaag in de rechtszaal, vraagt of er nog vragen zijn. Chacho’s, Chaco’s en Cacho’s hadden geen vragen. Chacho’s, Chaco’s en Cacho’s wisten niet, of zij vonden het geen vraag waardig, dat de minister naar wie ze net hadden geluisterd de rechter heeft bedonderd door een brief uit 2006, waarin staat dat Isla de normen niet had overtreden (hetgeen bewezen onwaar is), in februari 2011 ongedateerd aan de rechtbank te presenteren, daarmee suggererend dat de Isla nog steeds de normen niet overtreedt.
En zo kan het ook gebeuren dat op de dag dat bekend wordt dat Don Martina gebroken heeft met MAN, TeleCacho het nieuws opent met een oeverloze live reportage over de bekering van de in Nederland wonende Curaçaose zanger van zwoele liedjes Brian Dekkers tot gospelzanger en warempel een gospel-cd heeft volgezongen. En dat alles gepresenteerd met een esprit die ons moet doen geloven dat het Opperwezen al jaren met smart op die cd had zitten wachten en de schepping nu dan eindelijk volmaakt is.
Chacho’s, Chaco’s en Cacho’s, voortaan bekijk of beluister ik jullie programma’s alleen nog maar om meer te leren over roedelgedrag.
Hans van Hulst, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).