Daar heb je haar alweer, onze in slaap gewaande parlementariër Eunice Eisden (MAN), lang niets van haar gehoord ondanks de meest dramatische berichten die in de media verschijnen over het desastreuze wanbeleid van de regering die danig op weg is om van ons land een puinhoop te maken. De Curaçaose bankiersvereniging  waarschuwt dat wegens de stagnerende economische ontwikkeling Curaçao in een ‘perfect storm’ terecht kan komen, de Centrale Bank uit haar vrees voor inkrimping van de economie en de VBC pleit voor ingrijpen door het Koninkrijk nu blijkt dat de politieke partij van onze minister-president voor een aanmerkelijk deel wordt gefinancierd door een in opspraak geraakte financier. Over al die door onze eigen regering veroorzaakte wantoestanden rept Eisden met geen woord, maar zodra naar haar mening de correctieve bemoeizucht van Nederland teveel wordt, woelt haar gemoed weer heftig op om dat kikkerlandje effetjes terecht te wijzen. Het komt er op neer dat Nederland zich niet heeft te bemoeien met de puinhoop die wij er zelf van maken, dat is immers onze zaak. Het College financieel toezicht (Cft) mag zich alleen maar om cijfertjes druk maken maar dient ver weg te blijven van het beleidsgebeuren dat die cijfertjes veroorzaakt heeft. Waarom Cft dan niet vervangen door een stompzinnig rekenmachientje? Druk op de knop, aftrekken en optellen voor de rest geen gezeur.
Onbegrijpelijk dat zulke stupide opmerkingen komen uit de mond van een volksvertegenwoordiger. Dat onze nog altijd stoeiende premier die onzin overneemt valt overigens wel te begrijpen, el Muchachito is nog lang niet uitgespeeld, hij moet echter een aantal nijpende problemen oplossen zoals de perikelen rondom partij-financier dos Santos en de commissie Rosenmöller en kan dus op dit moment al die muggenzifterij van de Cft-pennenlikkers absoluut niet gebruiken.
Cft is conform de Rijkswet Financieel toezicht Curaçao en Sint maarten, het College dat belast is met het financiële toezicht in voormelde landen. Een dergelijk College heeft natuurlijk geen bestaansrecht indien haar rol enkel beperkt is tot het maken van rekensommetjes, de wezenlijke aard van de toezichthoudende functie ligt natuurlijk in het gevoegelijk mogen doen van uitspraken over al hetgeen ten oorzaak ligt aan het cijfermateriaal. Als men de taakstelling leest zoals verwoord in artikel 4 van voornoemde Rijkswet is Cft wel degelijk bevoegd om de financiële gegevens te toetsen aan het regeringsbeleid. Ook is er helemaal niets mis met het fenomeen van hoger financieel toezicht binnen een samenwerkingsverband, niet vergeten mag worden dat ook Nederland op zijn beurt rekening moet houden met het begrotingbeleid dat door de EU aan de lidstaten wordt opgelegd. Nog vers staat in het geheugen dat in oktober 2010 een Duits-Frans voorstel werd gedaan voor het nemen van strengere sancties tegen lidstaten die een potje maken van hun begrotingsbeleid.
In plaats van te schoppen tegen het toezichthoudende orgaan doet Eisden er beter aan het regeringsbeleid aan de kaak te stellen dat geleid heeft tot de desastreuze bevindingen van Cft. Het parlement is geen uitlaatklep voor benepen koloniale frustraties maar een instituut dat onder meer tot taak heeft de regering te controleren. En dat doet Eisden niet, want ik heb tot nu toe geen kritiek van haar gehoord over de volstrekt achteloze wijze waarop deze regering het nieuwe land Curaçao lijdzaam naar de afgrond doet afglijden.
George Lichtveld
Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).