In de toelichting van de Landsverordening financiën politieke partijen staat samengevat de volgende doelstelling: bevorderen integriteit, voorkomen belangenverstrengeling, transparantie financiën, verbieden van excessief hoge giften.
Wat is er nu vastgelegd in deze Landsverordening? Financiële administratie bijhouden en dit jaarlijks afleveren bij het hoofdstembureau. De juistheid van de gegevens wordt gecontroleerd door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) en brengt advies uit aan het hoofdstembureau. Daarnaast een aparte registratie van giften boven de 5.000 gulden. De maximale gift per jaar is 25.000 gulden per persoon, bedrijf of instelling.
Al deze gegevens zijn dus niet toegankelijk voor de kiezer, ook niet in gekuiste vorm. Belangenverstrengeling is geenszins opgelost, aangezien iemand binnen deze regels nog steeds anoniem excessief kan bijdragen; er zijn hiervoor legio mogelijkheden open gehouden. Voorbeelden: geldinzamelingsacties vallen niet onder giften, zoals bijvoorbeeld kaartverkoop voor diners; iemand kan voor bijvoorbeeld 50.000 gulden anoniem kaarten kopen. Iemand kan ook anoniem giften doen onder de 5.000 gulden en dan meerdere van deze giften doen via andere nv’s, bv’s, stichtingen en familieleden.
Aangezien er geen openbaarheid is van gegevens heeft de kiezer geen enkel inzicht in de totale inkomsten en uitgaven van elke partij. Ook als niemand een gift zou doen boven de 5.000 gulden, is dit onbekend voor de kiezer. Ik kan nu al voorspellen dat deze lijst heel erg kort zal zijn per partij. Waarom is er gekozen voor het hoofdstembureau dat kan beslissen om wel of niet Soab in te schakelen? Dit is een volledig andere functie. Waarom bijvoorbeeld niet rechtstreeks deze functie van controle van financiën laten vallen onder Soab? Deze zou ook de mogelijkheid moeten hebben onaangekondigd op elk willekeurig tijdstip te controleren.
Deze Landsverordening is een wassen neus, voldoet niet aan de doelstelling en had opgezet moeten worden door een politiek onafhankelijke organisatie, alleen dan kan je de doelstelling redelijk bereiken.
Henk Pasman, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).