Ons bereikte het droevige bericht dat na een kortstondig ziekbed op 81-jarige leeftijd in Nederland is overleden Ir. W.H. Brouwer (Wim), die van 1970-1974 directeur was van Shell Curaçao nv. Van 1968-1970 was hij onderdirecteur hier.
Brouwer heeft niet alleen veel gedaan voor de raffinaderij, maar ook voor een betere acceptatie van Shell door de Curaçaose gemeenschap en vice versa.
Voor wat betreft eerstgenoemde heeft hij een actieve nieuwbouwperiode ingezet en onder meer in 1970 de CD-3 laten bouwen. In verband met de vele buitenlandse contractors die daarvoor nodig waren, liet hij de Schelpwijk op Brievengat neerzetten door het Shell Pensioenfonds; na vertrek van de tijdelijke arbeiders zouden de leegstaande huizen worden verhuurd/verkocht aan het Shell-personeel en aan het publiek in het algemeen. Brouwer was ook de drijvende kracht achter COT (Curaçao Oil Terminal) op Bullenbaai; Shell won glansrijk de race wie de eerste overslagterminal zou bouwen: Curaçao, Bonaire (Bopec) of Bahamas (Borco).
Wim Brouwer was een zeer sociaal voelend mens; hij wilde Shell midden in de Curaçaos samenleving plaatsen. Dat heeft hij letterlijk gedaan door onder meer huizen te kopen ‘buiten het hek’ voor zijn managementteam. Hijzelf bleef wel op het Beatrixplein wonen (ambtswoning onderdirecteur); de oude directeurswoning op Negropont werd een receptie- en trainingslocatie.
Codeco, opgericht na 30 mei 1969, kon dankzij Shell beginnen met een startkapitaal van 100.000 gulden. Ook heeft hij na een grondige studie het opzetten van een lokale HTS (Hogere Technische School) geregeld; deze werd later onderdeel van de universiteit UNA. Het terrein waarop de huidige UNA staat was ook een gift uit die tijd van Shell Curaçao. Soltuna, nog steeds bestaand, was een ander brainchild van Brouwer. Na een studie door Grontmij/Sogrea heeft Shell gezorgd voor de start van dit proefstation voor land- en tuinbouw.
Maar wij zullen hem ook herinneren als de man die Antillianisering op alle niveaus doorzette. Expatriates die langer dan zes jaar op Curaçao hadden gewerkt, moesten snel terug en liefst uiteraard worden vervangen door capabele lokale krachten. Ook zijn tijdens zijn bewind de eerste Antillianen in de directie van Shell Curacao benoemd.
Hij ruste in vrede.

Ir. Jaime H. de Sola, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).