De vervuiling van de Isla richt zich meestal op luchtverontreiniging, dat neemt niet weg dat er ook andere soorten van vervuiling zijn. Zoals de vervuiling van de wateren van Curaçao. Onlangs heeft Smoc daarom Unep benaderd. Een van de belangrijkste prioriteiten van Unep is de vervuiling van zeewater en de impact daarvan op biodiversiteit. Op Curaçao is deze problematiek al decennialang actueel, zo mag redelijkerwijs worden aangenomen. In 1995 publiceerden Nagelkerken en Debrot hun artikel ‘ Mollusc communities of tropical rubble shores of Curaçao: Long-Term (7+ years) impacts of oil pollution’ in het wetenschappelijk tijdschrift <I>Marine Pollution Bulletin<I>. De nadelige invloed van olievervuiling op ‘mollusc communities’ werd aangetoond en tevens bleek dat dit ook een persistent karakter had. Dat is niet mis. TNO toonde in 2007 de aanwezigheid van verschillende oliecomponenten aan en onlangs was er wederom een ‘oil spill’. De invloed daarvan werkt dus nog lang door. Smoc wil daarom dat er een allesomvattend onderzoek komt naar de kwaliteit van de wateren rond Curaçao en in het bijzonder in de nabijheid van de Isla. De vissers hebben daar ook belang bij, zij verdienen hun brood ermee.
Unep heeft aangegeven dat zij de zorgen van Smoc omtrent de Isla deelt en heeft assistentie aangeboden, zo blijkt uit correspondentie die Smoc heeft gehad met Unep. Dat geeft de burger moed.
Drs. Arjan Linthorst (bestuurslid Smoc), Nederland

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).