Onlangs zag ik onze Statenvoorzitter de heer Ivar Asjes op Telenoticia een pleidooi houden voor het vastleggen, in een contract, door alle aannemers voor het nieuw te bouwen ziekenhuis waarmee men zich verbindt tenminste 80% lokale krachten in te zullen zetten. Asjes legde uit dat onder de definitie van lokale krachten onder andere de volgende burgers vallen: geboren op Curaçao, geboren waar ook ter wereld uit Curaçaose ouders, Nederlanders tenminste 5 jaar woonachtig in de voormalige Nederlandse Antillen op het eilandgebied Curaçao. Ook gelezen het opiniestuk van meester Murray van een aantal weken geleden hierover. Ik zou graag willen vernemen van Asjes hoe hij deze regeling in de praktijk ziet functioneren. Er zijn vier soorten werkenden op dit eiland: Nederlanders hier geboren, Nederlanders hier niet geboren met een werkvergunning, vreemdelingen met een werkvergunning en als laatste illegalen. Er zijn ongeveer 20% van de hier geregistreerde Nederlanders niet op Curaçao geboren, van Bonaire tot aan Australië. De werknemers niet hier geboren zullen dus met zijn allen naar Kranshi moeten gaan om aan te kunnen tonen dat ze vallen onder de criteria genoemd door Asjes. Het bedrijf zal hiervan een administratie moeten aanleggen. Hoe denkt Asjes dit te controleren en door wie? Op het werk valt dit niet te controleren, aangezien niemand deze papieren op zak heeft. De controle zal dus plaats moeten vinden bij de administratie van elk bedrijf van enkele tot meerdere werknemers. Wat gebeurt er met de werkgever die wel een werkvergunning heeft maar niet valt onder de genoemde definitie en buiten de 20% valt? Juridisch is het allemaal niet eens nodig, aangezien het met de huidige regelgeving al geregeld is, zie stuk van Murray. Het enige wat eraan ontbreekt is een juiste controle op het afgeven van werkvergunningen. In de huidige wetgeving is er discriminatie in het eerste artikel van de LTU (landsverordening toelating en uitzetting) tussen onder andere de Curaçaoënaar hier geboren en niet hier geboren! Er hoeven maar twee dingen geregeld te worden: leg vast wie Curaçaoënaar is, vermeldt dit op de sedula en voor de vreemdeling met werkvergunning, vermeldt dit op de sedula. Wie mogen er dus op Curaçao werken: de Curaçaoënaar en werkvergunning houdenden en waar staat dat op vermeld: op de sedula die iedereen altijd bij zich behoort te hebben. Wat is de controle: ben je in het bezit van een geldige sedula! Heel simpel. Wat is eigenlijk het probleem van Asjes (en anderen): hij wil niet vastleggen dat hij Curaçaoënaar is! Het land Curaçao zonder Curaçaoënaars?
Henk Pasman

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).