Het schijnt vast te staan dat het Peter Stuyvesant College voortaan de naam zal dragen van onze voormalige minister-president, dr. Alejandro Felipe Paula, die hoogleraar is geweest aan en rector magnificus van de universiteit van de Nederlandse Antillen. Officieel heeft de naamgeving echter kennelijk nog niet plaatsgevonden. Als het nog kan, wil ik daarom de beslissende autoriteiten een klein advies geven.
Wanneer aan een instituut de naam van een persoon wordt verleend, is dat gewoonlijk niet om aan de persoon, maar aan het instituut wat extra gewicht te geven. Men eert Einstein door een centrum van kennis naar hem te noemen, maar geeft vooral ook symbolisch een duidelijke verantwoordelijkheid aan het bewuste instituut. Over de identiteit en de faam van de persoon wier naam wordt gedragen, bestaat in zo’n geval geen enkele twijfel.
Niet zozeer op Curaçao, maar in New York is Peter Stuyvesant een geschiedkundige beroemdheid. De schitterende recente tentoonstelling over de Nederlandse wortels van de stad en haar omgeving, heeft opnieuw de naambekendheid van Stuyvesant in de ‘Big Apple’ bevestigd. Op Curaçao zijn het echter eerder de leerlingen en oud-leerlingen van het Peter Stuyvesant College geweest die aan zijn naam bekendheid en een moderne bijklank hebben moeten geven.
Hoe de nieuwe naam officieel zal luiden, is mij niet bekend, maar al te vaak heet het ‘Professor Dr. Alejandro (Jandi) Paula’ te zullen zijn. Doet dit alsjeblieft niet. Op Curaçao kennen meer dan genoeg mensen Jandi Paula ook zonder zijn titels. Het lijkt misschien ironisch, maar de toevoeging van een minder bekende voornaam plus alle titels, is geringschattend omdat het niet nodig is. In Nederland, waar het vroeger de gewoonte was mensen onder alle omstandigheden met hun titels en rangen te bewieroken, is men daar al enige tijd van afgestapt. Als dan toch in overeenstemming met Nederland wordt gehandeld, laat het dan het Nederland van vandaag zijn en niet het Nederland van vroeger.

Wim Statius Muller, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).