De onderdrukkingspogingen van Helmin Wiels (PS) komen ons eigenlijk goed van pas. Zij breken de ontwikkeling naar een verantwoord democratisch bestel geenszins, integendeel, ze geven de etappes aan van de vooruitgang van het nationale bewustzijn. Meer en meer leert ons volk hoe bedreigend en gevaarlijk het kan zijn om staatsmacht in handen te stellen van een armetierige stumper die enkel wordt voortgedreven door zijn razernij tegen alles wat maar niet in zijn gareel loopt. Wiels’ filosofie van ‘wie niet vóór mij is, is tegen mij’, vloeit voort uit zijn frustratie dat hij maar niet kan begrijpen waarom de Curaçaose gemeenschap hem niet wil beschouwen als de ware redder des volks. Aan zijn heerszucht, onredelijkheid, leugenachtigheid, chronische tegenstrijdigheden en andere angstwekkende driften ligt een ongekende woede ten grondslag, een drukkende psychose die bij gebrek aan een uitlaatklep, bij gebrek aan algehele erkenning van zijne almachtige en alwetende grootheid, in hemzelf woelt en hem aanzet tot het maximale aan (verbaal) geweld dat in onze rechtsstaat toelaatbaar is.
Het kan niet veel gekker worden, nu ons mini-dictatortje in navolging van zijn eveneens zielszieke idool Hugo Chávez, alle media-instituten wil aanpakken die ook maar de geringste kritiek hebben op het regeringsbeleid. Volkomen geschift, stapelgek, je vraagt je af hoe dat pedante kereltje dat in zijn bol durft te halen, die stompzinnige en vernederende Bolivariaanse bananencensuur, die ongelooflijke pretentie te denken het recht te hebben om mensen de mond te snoeren wanneer die het niet met hem of niet met het regeringsbeleid eens zijn. Maar zijn hoogmoed reikt zelfs verder, immers het recht om zich tegen het regeringsbeleid uit te spreken komt blijkbaar ook alleen aan hem toe want als er iemand is die steeds maar de vloer aanveegt met zijn eigen coalitiegenoten, dan is dat Wiels wel. Het recht dat volksvertegenwoordiger Wiels zich toe-eigent om kritiek op de regering uit te oefenen, komt blijkbaar niet in dezelfde mate toe aan het volk in wiens naam hij spreekt, wat een uiterst vreemde en tegenstrijdige opstelling oplevert die niet goed te verklaren is. Maar er is zoveel niet te verklaren van Wiels. Zo vindt hij dat hij het volk moet opvoeden, desnoods met harde hand. Dit terwijl hijzelf als de meest onwelvoeglijke, onbeschofte en van elk decorum gespeende politicus ooit, in onze staatsrechtelijke geschiedenis bekend staat. Dat belooft dus niet veel goeds voor het pedagogisch gehalte van zijn opgelegde heropvoedingsproces. Met dat boter en viagra-verhaal heeft hij het instituut van onze wetgever tot het meest platvloerse niveau teruggebracht dat wij ons kunnen voorstellen, terwijl hij daarmee ook het land behoorlijk te schande heeft gezet. Dit is dan de man die voorvechter is voor onze onafhankelijkheid; een ontspoorde, ziekelijk haatdragende en intolerante geest met hooghartige dictatoriale neigingen.
Independistas, wees gewaarschuwd. Bereidt u voor op een onafhankelijke staat waarin het koloniale juk vervangen wordt door de dwingelandij van een niets ontziende Wiels. In wording is een nieuwe bananenrepubliek, compleet met algehele censuur en heropvoedingskampen bestemd voor halsstarrige dissidenten zoals ik. Waarschijnlijk komt er ook een soort rood boekje - in de stijl van de culturele revolutie van Mao Zedong - waarin inspirerende citaten met levenswijsheden staan opgenomen die groothartig en vaderlijk door onze verheven nieuwe leider aan ons geopenbaard worden, maar wier naleving ongetwijfeld ook afgedwongen zal worden. Maak de borst dus maar nat.
Ik kan het tot slot wederom niet laten erop te wijzen dat Wiels ongestraft zijn mensenrechten schendende en vernederende uitspraken kan doen omdat zijn coalitiegenoten zich niet aangesproken voelen en dit wanstaltige gedrag van hun coalitiegenoot lafhartig toelaten. Van die zijde valt dus niets correctiefs of geruststellends te verwachten. Het volk zal dus zelf moeten opkomen voor zijn rechten, ik mag dan ook aansporen om binnen de grenzen van het wettelijk en moreel toelaatbare, daar zo snel mogelijk mee aan te vangen.
George Lichtveld, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).