In de media wordt melding gemaakt van de onhygiënische toestanden in enkele Chinese supermarkten en vooral in de aldaar gevestigde broodbakkerijen. Ook worden in deze zaken illegale Chinezen aangetroffen.
Wij brengen onder de aandacht dat door de versoepeling van het regime in China, met de grootste bevolking der aarde, de emigratie naar alle delen der wereld toeneemt. Ook in het Caribisch gebied en met name op Curaçao hebben wij te maken met vele personen met de Chinese nationaliteit, die zich hier vestigen en handel drijven.
Van oudsher hebben zij restaurants, wasserijen en supermarkten. De gedachten gaan terug naar april 1942, toen Chinese boorwerkers in verzet kwamen tegen de Shell voor wat betreft hun loon. Door de koloniale overheid van toen werden zij te Suffisant in kampen opgesloten. Zij kwamen in verzet en veertien Chinezen lieten het leven toen de militaire politie het verzet met geweld brak.
Vele vragen rijzen thans hoe de toelating van betrokkenen geschiedt en of zij over de nodige vergunningen beschikken. Het is opgevallen dat hun bedrijven vaak het slachtoffer worden van overvallen en berovingen. Intussen wordt op vele plaatsen, onder andere in Panama, het Mandarijn onderwezen, zodat de communicatie met deze bevolkingsgroep op den duur vlotter verloopt.

Johan Oldenboom, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).