Wegens gebrek aan noodzakelijke investeringen is de huidige situatie met betrekking tot de installaties van de Curaçaos Dokmaatschappij (CDM) zorgelijk. Niet alleen is de huidige staat van de installaties zorgelijk, maar bovendien is er binnen dit 100 procent overheidsbedrijf een situatie ontstaan waarbij sinds vele jaren en op grote schaal wettelijke bepalingen met voeten getreden worden teneinde arbeidskosten te drukken.
Op dit moment speelt nog met name de kwestie van de voornamelijk lokale ‘uitzendkrachten’ die voor het Dok werkzaam zijn. Zoals intussen algemeen bekend is maakt CDM op grote schaal en op illegale wijze gebruik van ‘uitzendkrachten’ die substantieel onderbetaald worden. Van deze illegale praktijken binnen het Dok waren de verantwoordelijke overheidsinstanties steeds op de hoogte, zonder dat hiertegen ooit opgetreden is, met als resultaat dat deze illegale situatie intussen meer dan vijftien jaar voortduurt. In het jaar 2005 heeft Directie Arbeidszaken een onderzoek bij CDM gedaan en daarbij is onder andere geconstateerd en gerapporteerd dat de Landsverordening op het Ter Beschikking Stellen van Arbeidskrachten overtreden wordt door onderbetaling van de ‘uitzendkrachten’. In het jaar 2007 heeft Directie Arbeidszaken opnieuw een onderzoek bij CDM ingesteld. Op bladzijde 67 van dat rapport uit 2007 staat: ,,Daarnaast kan ook het Eilandgebied Curaçao aangesproken worden op het feit dat zij over een periode van vele jaren nalaat de bepalingen van de Landsverordening op het ter beschikking stellen arbeidskrachten ten aanzien van CDM te controleren en af te dwingen.”
Verder staat in dat rapport uit 2007: ,,Er schijnt door het eilandgebied Curaçao een gedoogbeleid gehanteerd te worden ten aanzien van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan CDM.” Opmerking: dit ‘gedoogbeleid’ doet niets af aan de illegaliteit van de onderbetaling.
In plaats dat nu op fatsoenlijke wijze met de uitgebuite ‘uitzendkrachten’ afgerekend wordt, worden zij geconfronteerd met minister Nasser El Hakim (MFK) van Economische Ontwikkeling die het feitelijk voor het zeggen heeft binnen CDM en die in bijzijn van diverse ‘uitzendkrachten’ en de voltallige CDM-directie zegt dat het hem niet uitmaakt of het Dok sluit.
Het is voor een ieder die van de situatie van het Dok op de hoogte is evident dat het Dok slechts een gezonde toekomst heeft als er een ‘strategische partner’ komt die het Dok zal exploiteren en die in het Dok zal investeren.
Meer dan twee jaar geleden heeft de (toenmalige) overheid een serieuze aanvang gemaakt met het privatiseren van het Dok. Een gerenommeerd internationaal opererend consultancybureau heeft een zogenaamd ‘open bid’ uitgeschreven waarop meer dan 50 geïnteresseerde partijen gereageerd hebben. Na uitgebreide screening waren er op een gegeven ogenblik twee partijen overgebleven en uiteindelijk was alleen Damen Shipyards overgebleven, een onderneming die wereldwijd scheepswerven heeft. Dit hele proces heeft CDM meer dan 3 miljoen gulden gekost aan (externe) advieskosten!
Minister El Hakim heeft zonder enige valide reden dit traject afgeblazen. Verder heeft de minister aangegeven dat de overheid het Dok in de toekomst zelf verder zal runnen, hetgeen de slechtst denkbare optie is. Minister El Hakim heeft ook verzuimd om aan te geven waar de fondsen voor de noodzakelijke investeringen dan wel vandaan moeten komen als de overheid het Dok zelf zal blijven runnen, terwijl hij tegelijkertijd aangeeft dat er geen geld zou zijn om de - onbetwiste - vordering van de ‘uitzendkrachten’ te voldoen?
Het eerste aanbod dat de minister deed ter afwikkeling, kwam neer op zo’n 30 procent van de berekende vordering. In het concept van zijn tweede (iets opgetrokken, maar vergelijkbare) voorstel staat: ,,Indien de uitzendkrachten het vorenstaande voorstel niet binnen 2x24 uur aanvaarden en zorgen dat het wordt nagekomen, dan moet het bestuur er van uitgaan dat een regeling niet tot stand zal komen. Dat houdt dan in dat CDM in een situatie is gedwongen waarin er geen uitzicht bestaat op een verdere normale bedrijfsvoering. Het bestuur zal in dat geval overgaan tot het aanvragen van surseance van betaling voor CDM. Dit zou kunnen leiden tot het faillissement van CDM.”
In het uiteindelijke aanbod dat op tafel ligt, is de betreffende passage enigszins afgezwakt, maar de signalen duiden er op dat de minister opzettelijk op het faillissement van het Dok aanstuurt. In geval van een faillissement zullen alle werknemers - en ook Curaçao - verliezen. Voor een faillissement is overigens ook geen enkele valide reden.
Had minister El Hakim niet bij zijn aantreden aangegeven dat hij voor zijn eigen belang gaat en dat het aan anderen is om hem te stoppen? Het wordt hoog tijd dat deze minister ter verantwoording geroepen wordt en gestopt wordt daar waar nodig.

Mr. Roelof Bijkerk, advocaat van meer dan 200 ‘uitzendkrachten’ die voor CDM werk(t)en.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).