Wat de heer Ronald Van Raak (SP) en de heer Eric Lucassen (PVV) in de Tweede Kamer hebben gepresteerd tijdens het debat over de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is ronduit beschamend. Niet gehinderd door een aanzienlijk gebrek aan kennis, hebben beide heren om half twaalf ‘s nachts gemeend tekeer te moeten gaan tegen de regering van Curaçao die in acht maanden tijd daadkracht heeft laten zien en keihard twijfelachtige structuren heeft doorbroken. De huidige prestaties van het kabinet Schotte zijn zonder twijfel veelbelovend.
De regering heeft te strijden tegen de structuren die Curaçao in het verleden in schuIden hebben gebracht. Om nu vanuit de Tweede Kamer te ageren tegen onze minister-president Schotte, die met beperkte middelen verschillende dubieuze handelingen onderzoekt, kan als kwalijk worden gekwalificeerd.
Het is daarom verbazingwekkend hoe de Tweede Kamer om middernacht ruim 16 miljoen Nederlanders in de kou laat staan om te kissebissen over een bankpresident, die multimiljonair is. Dit terwijl iedereen het aan zijn water kan voelen dat er iets bijzonder mis is met het verstrekken van een aanzienlijke lening zonder onderpand en vervolgens een aanzienlijk deel daarvan doorsluist naar de eigen persoonlijke rekening. Schandalig.
Het lijkt alsof enkele kamerleden het spoor volledig bijster zijn. Ook in Nederland kan nog steeds geen pensioenakkoord worden bereikt tussen de sociale partners en de regering. Het onderwijs in Nederland verliest terrein aan andere Europese steden. De gemeenschap verhardt. Gehandicapten en ouderen zullen aanzienlijk in hun budget worden gekort. Defensie wordt afgeslacht. Er zijn voldoende lokale problemen om de komende jaren mee te vullen. Om onder deze omstandigheden, als mosterd na de maaltijd, kamervragen te stellen over een besluit in de Rijksministerraad dat reeds drie weken geleden is genomen en waaraan reeds uitvoering wordt gegeven, is onbegrijpelijk, maar wellicht een variant van ‘de moderne dwaas’.
Als de Kamerleden toch de Cariben in het vizier zouden hebben, dan was het hun taak om op te komen voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius die als Nederlandse gemeenten in slechts 8 maanden weinig meer van hun eilanden kunnen herkennen.
Curaçao en het huidige kabinet Schotte hebben voldoende daadkracht en verantwoordelijkheidsbesef om ons land zelfstandig te besturen. De huidige regering bestaande uit entrepreneurs, ingenieurs, advocaten en financiële experts is voldoende geëquipeerd om het land onder deze bijzondere historische omstandigheden te besturen.
Het wordt nu wel eens tijd dat de kamerleden beseffen dat Curaçao een autonoom land is, dat door een autonome regering wordt bestuurd en dat door een autonome Staten van Curaçao wordt gecontroleerd. Schoenmaker, blijf alsjeblief bij je leest!

Sheldry Osepa (Gevolmachtigde minister van Curaçao, MFK), Den Haag

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).