Het gebeurt niet vaak dat Curaçao een nieuwe hoogleraar erbij krijgt. In de juridische wereld hebben wij zo eenmaal per jaar de oratie van een buitengewoon hoogleraar, in de medische wereld kennen wij al tijden één hoogleraar, professor Ashley Duits. Maar sinds kort heeft Curaçao een nieuwe hoogleraar erbij, namelijk de heer professor Gerrit Schotte. U zult zich afvragen: hoogleraar in welke leerstoel? Welnu, dat is de leerstoel ‘Voordegekhoudkunde’. Voor zijn oratie is de heer Schotte naar Nederland afgereisd om vervolgens de Nederlandse ministers, bijeen gekomen in de Rijksministerraad, op meesterlijke wijze de indruk en het gevoel te geven dat zij degenen zijn die de regie in handen zouden krijgen bij het onderzoek naar de perikelen betreffende de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten; om vervolgens vijf dagen later per brief deze zelfde ministers fijntjes te laten weten dat hij, Gerrit Schotte nu, vijf dagen later plotseling en na een ‘spetterend vuurwerkgevecht’ met zijn mede anti-PAR-brothers op Curaçao tot een verhelderend juridisch inzicht is gekomen dat zo een onderzoek door de Rijksministerraad eigenlijk helemaal niet kan.
Alsof hij vijf dagen eerder de statuten van de Centrale Bank nog niet kende, statuten die hij daarvoor in zijn controverse met de heer Tromp juist uitgebreid bestudeerd had, en hij ook niet op de hoogte zou zijn van de wens van zijn eigen Staten, die juist een motie had aangenomen om alleen de Algemene Rekenkamer en de juist benoemde Raad van Commissarissen met dat onderzoek te belasten. Alsof de BlackBerry niet bestaat!
Hij moet wel over meesterlijk overredenaarskunsten beschikken om de gehele Rijksministerraad zo om de tuin te leiden dat zij daadwerkelijk geloofden dat zij iets in de melk te brokkelen hebben op dit eiland. Wat hij echter vergeet, is dat als je Nederlandse ministers zo te kijk zet en eigenlijk grofweg gezegd ‘belazert’, dat wel eens als een boemerang tegen je zou kunnen gaan werken. Het is te hopen dat hij tegen die tijd nog steeds over zijn ‘hoogleraarschapskunde’ beschikt.

Rob Spong, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).