De leider van de poppendansers, de bewoners van de Rotswereld, wordt gekozen door het Brein uit een databank waar alle bewoners van de Rotswereld in zitten. De eigenschappen van alle poppendansers worden bij elkaar opgeteld en het gemiddelde bepaald. De poppendanser die het dichtst bij het gemiddelde zit, wordt gekozen als de nieuwe leider. De supervisie van het Brein ligt bij de Spreker-tot-Poppen, de strijdbare Dr. Hewi.
De gekozen leider bepaalt zelf zijn leiderschapstijl. Deze nieuwe leider regeert op afstand vanuit een ruimteschip. Zijn titel is Verst-in-de-achterhoede. Via het Netwerkoog bespiedt hij grote delen van de Rotswereld om vast te stellen wanneer het opportuun is om te landen. Het Netwerkoog wordt beschermd door de beeldschone Lady Nijrnav, een Sirius prinses, tegen de demonen van de Gele Planeet, die vermomd als vredelievende luchthandelaren voortdurend proberen het oog onklaar te maken.
Behalve het superviseren van het Brein probeert Dr. Hewi ook Verst-in-de-achterhoede aan te sturen, maar Verst-in-de-achterhoede is hem te slim af. Verst-in-de-achterhoede is iedereen te slim af.
Een tijdlang genoot hij het volle vertrouwen van de bewoners van de Rotswereld, maar nu wordt zijn gezag ondermijnd door de machtige Professor Pecunia, die zelf ook met een klontje boter onder zijn muts rondloopt. Ondanks het dreigende gevaar verdwijnt Verst-in-de-achterhoede nog verder in de achterhoede. Dr. Hewi maakt zich zorgen. Hij ontdekt dat de Rotswereld niet langer stabiel is en zichzelf binnen enkele maanden zal vernietigen. Hoe loopt het af?
Roy Evers, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).