Er loopt een waterleiding door de BOO. Dat is de schuld van Mitsubishi want die heeft dat zo bedacht. Dat is nog niet alles, want Mitsubishi heeft niet voldoende beugeltjes om die leiding laten zetten. Daardoor trilt en kraakt de leiding. Als hij breekt kan dat plotselinge uitval van de Isla geven. Dat is heel gevaarlijk. Van wie ik die wijsheid heb? Via de krant, van RdK, eigenaar van Isla en eigenaar in spé van BOO.
Sommige stukken weerspiegelen een geniale geest. Die maakt mij nederig. Ik had dat ook met RdK. Dat het gevaar van een plotselinge Isla-stop al op Marchapolushon.com stond en dat Edgar Leito er al jaren tot vervelens toe op wijst, doet geen afbreuk aan de genialiteit van RdK. Genialiteit heeft namelijk niets met platte waarheid. Een stuk is geniaal als het een uitspraak bevat die uniek is en die de werkelijkheid als een lancet fileert. Daarom is ‘Er loopt een waterleiding door de BOO’ geniaal. Laat het goed doordringen: Er loopt een waterleiding door de BOO. Zeg dat twee keer en je stroomt vol nederigheid. Geniale stukken hebben nog een eigenschap. Ze slaan je niet dood in passieve bewondering. Ze dragen de geïnvesteerde denkkracht aan je over. Je wordt ervan bewust dat het leven niet om antwoorden gaat - oh arme eindexamenkandidaten, die (moeten) denken dat het daar nou juist wel om gaat - maar om vragen.
Vragen zoals: Hoe lang staat BOO daar ook alweer? Die waterleiding hoort toch bij het BOO-ontwerp, net als die ontbrekende beugeltjes? Dan kraakt die leiding toch al sinds het begin van BOO? Die gevaren van een plotselinge Isla-stop bestaan dan toch net zo lang? Hoe komt het dan dat BOO dat gekraak nooit eerder heeft gehoord en dat die gevaren nu pas boven water komen? Of heeft BOO het wel gehoord maar heeft Mitsubishi die leiding achter een esthetisch verantwoord muurtje verborgen? Kon BOO daardoor het gekraak niet lokaliseren? Het zal toch niet zo zijn dat BOO het wel hoorde kraken, het muurtje er niet is, maar dat het BOO geen cent kon schelen? Als die leiding altijd al kraakte waarom is hij dan niet bij een van de vele vorige BOO-uitvallen gerepareerd? Een week eerder bijvoorbeeld? Dan hoefde de zaak toch niet speciaal voor die leiding plat? Waarom moest de reparatie met zijn onvermijdelijke Isla-walm op een eindexamendag? Begrijpen ze bij BOO dan nog niet dat ze in een woonwijk staan? Was het RdK die het gevaar van de krakende leiding begreep? Was het dan bij BOO nooit doorgedrongen? Is RdK dan onze beschermengel? Kunnen normale mensen dat wel bevatten gezien al die krakende leidingen op de Isla?
Ik werp de nederigheid van mij af. ‘Er loopt een waterleiding door de BOO’. Wat is dat voor veelzeggende non-informatie?
Hans van Hulst, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).