Het kabinet Schotte is al enige tijd bezig met het aanvallen van onze ‘Yu di Kòrsou’-intellectuelen. Het vuur is geopend op de intellectuelen en wij zitten allemaal maar toe te kijken.
Deze intellectuelen hebben allen hun expertise op hun vakgebied, hebben jaren gestudeerd en zijn zelfs in het bezit van één of meerdere titels. Daar kunnen de heren Schotte (minister-president, MFK) en Wiels (partijleider Pueblo Soberano) alleen maar van dromen. Het is dan ook logisch dat ze geen enkel benul hebben waarmee deze intellectuelen bezig zijn en welke strategische keuzes gemaakt worden.
Het is geen geheim dat de heer Wiels de intellectuelen openlijk heeft bekritiseerd op hun kennis en kunde en hij heeft zelfs toegegeven niet in diploma’s te geloven. Hij is een man van de straat en heeft aangegeven ‘straatkennis’ nodig te hebben om zijn werk te kunnen doen. Als Wiels niet in diploma’s gelooft waarom heeft zijn partij in hemelsnaam het onderwijspakket aangenomen? Misschien is het nu duidelijk waarom de heer Rosalia van zijn stoel is geschopt. Deze man heeft per slot van rekening twee titels, namelijk meester en doktor. Of misschien is hij van zijn stoel verwijderd omdat hij het ‘straatbeleid’ van Wiels weigerde uit te voeren. Zoals de uitvoering van de naamswijziging van het Peter Stuyvesant College en de weigering voor het uitgeven van een vsbo-licentie.
Een ander slachtoffer is Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy, directeur CPA. Dit intellectueeltje mocht maar liefs vier weken directeurtje spelen toen er op een abrupte wijze een einde kwam aan zijn carrière. Op een ‘maffiawijze’ is er in CPA geïnfiltreerd en hebben ze de heer de Lannoy afgerekend op alles, maar dan ook alles wat er fout was in het bedrijf. Hoe kan iemand die pas vier weken als directeur fungeert, afgerekend worden voor de daden van zijn voorgangers?
Er zullen meer slachtoffers vallen zoals:
Ir. Wesley Kook, MBA (directeur Selikor), die onlangs te horen gekregen dat zijn contract niet wordt verlengd. Daarnaast vele dreigingen door aankomend RvC-lid Amparo dos Santos (aanhanger Pueblo Soberano) in de media. Dos Santos is nog niet aangetreden als RvC-lid maar doet diverse negatieve uitlatingen en dreigingen in de media over het bedrijf Selikor en de directie. Met welke bedoeling gaat Dos Santos eigenlijk zijn zitting nemen in de RvC? Oh ja, natuurlijk, intellectueeltje wegpesten.
Anthon Casperson, MBA (directeur Aqualectra). Hij kreeg ook te horen dat zijn contract niet wordt verlengd. Als klap op de vuurpijl is er een mooi machtingsbesluit aangenomen dat de minister alle macht geeft. Hoe bedoel je ‘good corporate governance’?
Jonathan Jukema (directeur Studiefinanciering Curaçao, SSC) heeft ook te horen gekregen dat zijn contract niet wordt verlengd. De overheid wil ‘nieuw bloed’ in de overheids-nv’s en -stichtingen. Jukema is mijns inziens behoorlijk vers, gezien het feit dat hij minder dan twee jaar als directeur fungeert bij de SSC.
En zo zijn er meerdere directeuren van overheids-nv’s en -stichtingen die te horen hebben gekregen dat hun contract niet wordt verlengd. Zonder enige evaluatie, niets, nada, niento. Er wordt niet gekeken of targets zijn gehaald. Een aantal van hen heeft een contract voor onbepaalde tijd. Maar daar wordt door de overheid geen rekening gehouden. Neen hoor, we gaan gewoon alle intellectueeltjes wegpesten.
Katinka Griejaloe, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).