De leerlingen, oud-leerlingen en docenten van het Peter Stuyvesant College en met hun vele Curaçaoënaars hebben op zijn zachtst gezegd het vertrouwen in de politiek verloren door de ondemocratische wijze waarop de naamswijziging tot stand is gekomen.
Eind november 2010 maakte de toenmalige minister van Onderwijs, René Rosalia bekend dat de naam van het PSC zou veranderen. De dit jaar 70-jarige school voor voortgezet onderwijs, die jarenlang prominente Curaçaose burgers heeft opgeleid, moest een naam krijgen van iemand die als voorbeeld kon dienen en de Curaçaose leerlingen zou inspireren.
Hiervoor werd in december 2010 een speciale commissie in het leven geroepen die zich hierover zou buigen. Deze commissie zou het publiek uitnodigen om door middel van een namenwedstrijd aan te geven welke naam haar voorkeur had. De ingediende namen zouden op 14 maart 2011 overgedragen worden aan een jury. Deze zou zich over namen buigen, waarop de nieuw gekozen naam op 18 maart 2011 bekend gemaakt zou worden. De wijze waarop namen ingediend konden worden bleef tot het einde onduidelijk.
Met veel tamtam kondigde oud-minister van Onderwijs René Rosalia op 1 december 2010, tijdens een ontmoeting met de leerlingen op het PSC, aan dat de besluitvorming voor naamsverandering van het PSC op democratische wijze zou verlopen. Hij sprak hierbij expliciet uit dat wanneer een meerderheid voor handhaving van de huidige naam was, dit tot de opties behoorde.
In februari 2011 werd door de leerlingen gedwongen in een workshop gediscussieerd om zodoende hun cultureel bewustzijn op een hoger niveau te brengen. Tevens werd onder de leerlingen een enquête gehouden over welke naam zij verkozen. De uitkomst van de enquête onder de leerlingen en leraren was dat 75 procent (driekwart!) voor naamsbehoud bleek te zijn. Het overgrote deel van de inzendingen van de namenwedstrijd (22 van de 31) was wederom voor naamsbehoud van het PSC.
Als klap op de vuurpijl kreeg PSC-rector Jo Hansen de brief met de nieuwe naam in een mail van minister Rosalia, gedateerd 14 maart 2011, dus nog voordat de jury zich over de ingediende namen had kunnen buigen.
Deze ondemocratische gang van zaken wordt door de actiegroep ‘PSC for democracy’ niet getolereerd. Middels ludieke protesten zal er gestreden worden voor de aan onze bevolking gegunde democratische rechten. De Curaçaose bevolking wordt opgeroepen om hun stem te laten horen en de regering Schotte te dwingen de fundamentele rechten van ons volk te respecteren. Een verworven recht van een volk mag onder geen enkele voorwaarde als speelbal van de politiek dienen.
De groep eist dat de regering Schotte de naamsverandering van het Peter Stuyvesant College (PSC) onmiddellijk terugdraait en dat de huidige naam van de school gehandhaafd blijft. De groep meent dat bij de totstandkoming van de naamsverandering alle democratische regels met voeten getreden zijn. Meer acties zullen niet uitblijven totdat de democratie in ere hersteld is.

Actiegroep PSC for Democracy,
Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).