Na bekendmaking van de nieuwe naam PSC heb ik nagevraagd wie prof. Jandi Paula is.
Gezien de ingewonnen informatie kan ik alleen maar bewondering en respect voor deze erudiete Curaçaoënaar opbrengen.
Bij mij rijst echter de behoefte het voortraject onder de loep te nemen.
Eind vorig jaar was de minister op PSC en daarbij is ‘boe’ geroepen door de leerlingen. De minister heeft toen beloofd ook een uitslag te zullen respecteren waarbij er gekozen wordt tot naamsbehoud van PSC.
Snel daarna is de gehele directie afzonderlijk per lid op het matje geroepen bij DOS (Dienst Openbare Scholen) vanwege het boegeroep.
Een enquête onder leerlingen wees uit dat 75 procent van de leerlingen voor naamsbehoud is. Bekend is dat minstens één lerares de leerlingen ervan heeft weerhouden deze enquête in te vullen. De enquête werd gevolgd door een conferentie (onder de noemer ‘verplichte vorming’), waarbij onder andere tegen vwo-6- en havo-5-leerlingen is gezegd dat zij geen diploma krijgen als zij niet naar de conferentie zouden gaan. Deze vorm van intimidatie is grof en stuitend en een bijzonder slecht voorbeeld naar de leerlingen toe.
De regering is gebonden aan genoemde uitspraak van de minister, zijnde hun vertegenwoordiger. Genoemde enquête, de hevige polemiek in de media en de berichten op Facebook van ouders en ex-leerlingen, zijn allen van tafel geveegd. Ergo, de uitslag van de commissie naamswijziging waarbij de meeste stemmen ook voor naamsbehoud zijn, is ook van nul en geen waarde gebleken. Op 14 maart is deze commissie met haar uitslag gekomen, waarna een jury zich hierover zou buigen. Hoe kan het dan dat een brief van de minister, gedagtekend 14 maart, naar de school is gestuurd met daarin reeds de officiële bekendmaking van de nieuwe naam? Het compromis Public School of Curaçao-Kolegio, waar velen zich in konden vinden, behoorde uiteraard ook niet tot de mogelijkheden.
Deze gang van zaken zou een totalitair regime niet misstaan. Wie zou er na zo’n grove schending van democratische waarden en beginselen zijn naam verbonden willen zien aan dit project?
I rest my case.

Robin Matthes
Ex-leerling (2010) PSC,
Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).