Beste mijnheer Gomez, beste Remco,
Hoe verleidelijk het ook is om u de definitie van ‘onderzoeksjournalistiek’ uiteen te zetten, ik doe dat niet. Uw opinie-artikel ‘Onderzoeksjournalist?’ in het Antilliaans Dagblad van 21 maart heeft mij namelijk aangenaam verrast.
De verdediging van uw partijgenoten, als een hoeder die zijn schaapjes op het droge probeert te houden, is aandoenlijk. Echter, een defensief is overbodig. U heeft goed kunnen lezen dat ik er met mijn onderzoek niet op uit ben om de PAR een schop na te geven. Dat laat ik aan de regeringspartijen over.
Mijn pleidooi deed een beroep op alle publieke instanties om hun boekhouding openbaar te maken. In menig democratie is het gebruikelijk dat de burger inzicht heeft in wat er met zijn belastinggeld wordt gedaan. Ongetwijfeld heeft u gehoord van de dame die ooit riep: ,,No taxation without representation!”
Zoals u weet, kent Curacao de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur. Een wet die regelt dat burgers (niet alleen journalisten) recht hebben op het opvragen en verkrijgen van publieke informatie en documenten. Documenten zoals bonnetjes-declaraties en creditcard-afschriften van bewindspersonen.
Het zal u verheugen te weten dat mijn onderzoek naar deze bonnetjes afhankelijk is van het wel of niet functioneren van die wet. Mijn LOB-verzoek behelst alle bonnetjes en declaraties van bewindspersonen sinds 2002 (en dan heb ik het nog niet over politici en ambtenaren). Zoals u ongetwijfeld weet, duurt het twee keer drie weken voordat ik over de opgevraagde informatie kan beschikken. Het zou mij dan ook enorm van dienst zijn als u mij zou helpen die informatie eerder te krijgen.
Misschien beschikt u niet over de bonnetjes van deze personen, maar u kunt mij ongetwijfeld wel helpen aan de PAR-boekhouding sinds 2002. Campagnebudgetten, giften, salarissen, declaraties (er was ooit een wetsvoorstel dat beschreef dat die informatie verplicht openbaar moest zijn, maar als ik me niet vergis was het uw partij die daar een stokje voor stak). Helmin Wiels - die voor openbaarheid en verantwoording pleit - zal ongetwijfeld die van zijn partij willen verzorgen. Misschien komen we dan al weer een stapje verder.
U heeft groot gelijk, mijnheer Gomez, dat deze kwestie gaat om deugdelijk bestuur. En wat betreft de definitie van dat begrip, moeten u en ik het natuurlijk wel eens worden. Deugdelijk bestuur houdt in: besturen naar wil en geweten én verantwoording afleggen aan de mensen die je vertegenwoordigt. Dat principe ligt ten grondslag aan elke goed functionerende democratie. Mijn voorstel om declaraties openbaar te maken - bijvoorbeeld op internet - is dan ook op dat principe gebaseerd.
Ik vertrouw erop dat u - naast mij helpen aan de openbaarmaking van de boekhouding van uw partij - samen met mij zult strijden voor openbaarheid van bestuur. Niet alleen in woorden, maar ook in daden.

Eline Altenburg-van den Broek, onderzoeksjournalist en politicoloog.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).