Laten wij voorop stellen, persoonlijk heb ik helemaal niets tegen de persoon van dr. Alejandro ‘Jandie’ Paula. Integendeel, ik acht hem hoog, de heer Paula heeft door al zijn werken een aanmerkelijke wetenschappelijke bijdrage geleverd aan het culturele niveau van ons land hetgeen waarvoor eerbetoon op zijn plaats is. Mijn kritiek op de naamsverandering voor het Peter Stuyvesant College heeft dan ook niets te maken met de uiteindelijke keuze, maar wel alles met de schandalig minachtende wijze waarop het proces heeft plaatsgevonden. De gedwongen oplegging van de nieuwe naam tegen de verzochte mening in van het merendeel van de studenten, betekent nu al een dieptepunt in de geschiedenis van het nieuwe land Curaçao, een openlijke en regelrechte aantasting van het democratisch principe en een uiting van onverholen minachting voor de mening van verreweg het merendeel van de studenten. Is dit de les die onze gezagsdragers aan onze nieuwe generatie van intellectuelen wil meegeven? Dat dit uitgerekend een opleidingsinstituut van formaat moest gebeuren is des te erger; een plek immers die symbool moet staan voor educatie, intellectuele vorming, mentale groei, openheid van geest en toekomstgerichtheid, wordt nu juist het beschamende voorbeeld van hoe een door opgekropte wrok bevangen groep van gezagsdragers, misbruikmakende van hun tijdelijke macht, er niet voor hebben geschroomd om zelfs het democratische principe terzijde te leggen om hun (on)zin maar door te drijven. Het Peter Stuyvesant College zal nooit meer hetzelfde zijn en zal de historie ingaan als het instituut dat de strijd tegen de terreur van het ressentiment heeft verloren. De heer Paula zou daarom bij zichzelf moeten nagaan of hij zijn onberispelijke en eerbiedwaardige reputatie van gerenommeerd wetenschapper zou willen verbinden aan deze uiterst controversiële en twijfelachtige vorm van eerbetoon nu zijn naam voor altijd een opleidingsinstituut zal sieren dat geheel democratisch, daar niet voor gekozen heeft. Grappen en grollen zullen niet uitblijven terwijl ook de nauwe band van de heer Paula met de inmiddels uitgerangeerde Onderwijsminister aanleiding zal geven tot bedenkingen over de mate van objectiviteit in de keuze van de nieuwe schoolnaam. Wat die laatste betreft moet mij van het hart dat ik kortstondig de neiging heb gehad mijn oorspronkelijk niet erg lovenswaardige mening over hem bij te stellen toen hij blijkbaar eindelijk de moed had opgebracht zich te verzetten tegen de wrokkige en misselijk makende dwingelandij van zijn politieke baas. Zijn vertrek als minister mag ik nochtans niet betreuren nu blijkt dat hij op de valreep toch heeft meegewerkt aan het beschamend en verraderlijk voor schut zetten van studenten die juist zouden moeten kunnen rekenen op een volwaardige en oprechte koestering door hun minister van Onderwijs.
George Lichtveld, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).