Dokter Sommer schreef onlangs in een ingezonden brief: ,,Men moet de natuurlijke vijanden van de mug niet vernietigen: Wij denken dan aan roofinsecten, vleermuizen, vogels en amfibieën.”
Maar nu mijn verhaal, dat gaat over de laatste vier maanden. Ik fiets elke dag rond de Santa Marthabaai en omgeving, ik kwam elke dag zwermen libellen tegen, het waren er steeds duizenden en ze vlogen tegen mij aan, ik wist niet wat ik van libellen moest denken. Ik heb op internet nagekeken wat een libelle voor een insect is. Wat las ik: (de libelle bijt of steekt de mens niet) De libelle groeit uit een larfje onder water en reeds dan eet het libellelarfje onder water de muggenlarven op. Wanneer het libellelarfje is uitgekomen, dan is het de mooie libelle die we kennen, dan eet hij zich ook weer dik aan muggen. De larfjes worden gelegd in het water van moeras en mangrove-achtige gebieden (Santa Marthabaai heeft heel veel van dat soort stukken onberoerd moeras en mangroven). De libellenlarven eten andere waterinsecten, zoals muggenlarven. Libellenlarven bewijzen hun nut, want ze ruimen grote hoeveelheden muggenlarven op. Libellen jagen overdag op insecten bij water, maar ook landinwaarts op vlakten en tussen het struikgewas.
Ik ging over deze gegevens nadenken. Wij hadden de laatste vier maanden, tijdens en na de regenperiode, totaal geen overlast van de muggen waarover zoveel met betrekking tot dengue in de pers is geschreven. Na het artikel van dokter Sommer ben ik ook de vele vleermuizen en de gekko’s bij de lampen op de muren in en rond het huis erbij gaan betrekken. Zou het dan zo kunnen zijn dat de natuurlijke habitat, te weten de libellen, de gekko’s en de vele vleermuizen ons dit jaar hebben beschermd tegen de overlast van de muggen in andere jaren. (Ook mijn vrouw en ik hadden in het verleden dengue en waren erg ziek). Ik kan wel zeggen dat we nu wel heel blij zijn met de vele libellen, gekko’s en vleermuizen bij ons in de buurt. Mijn vraag is nu: zou de Curaçaose overheid kunnen bevorderen dat de natuurlijke vijanden van de mug een betere leefomgeving krijgen: bijvoorbeeld de natuurlijke moeras- en mangrovengebieden handhaven en eventueel uitbreiden? De overlast van de muggen en daarmee de dengue zou op een ecologisch correct en ideaal Curaçao misschien wel kunnen worden verminderd. De natuurlijke vijanden van de mug moeten in stand worden gehouden, schreef dokter Sommer immers. Ik ben het voor de volle honderd procent eens met deze stelling.
Toonchi Diepstraeten, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).