Ik heb de discussie over de mogelijke naamswijziging van het Peter Stuyvesant College (PSC) gevolgd. Het is mijn oude middelbare school, plaats delict van mijn oude middelbare schoolstreken, dus in principe ben ik geen voorstander van een naamsverandering. Maar de discussie heeft heel wat wetenswaardigheden over de figuur Stuyvesant aan de oppervlakte gebracht en dat is bijzonder positief. Stuyvesant is hoe dan ook een belangrijke figuur in de Curaçaose geschiedenis. Ook nog een proficiat aan heer De Haseth. Hij bezit klaarblijkelijk niet alleen een uitgebreid bestand aan informatie over Stuyvesant, maar weet deze ook goed naar voren te brengen en te verdedigen ten overstaan van de deskundigen. Maar De Haseth is ook een van de weinigen, die zich aan het oorspronkelijke discussiethema heeft gehouden, het wel of niet en op democratische wijze komen tot een wijziging van de naam van het PSC. Zoals reeds gezegd, ben ik geen voorstander van de naamsmutatie op grond van persoonlijke historische waardering. Maar daarnaast denk ik ook, dat wij de bepaalde mening van onze voorouders moeten respecteren. Die zijn op grond van hun beste evaluatie tot die bepaalde naamgeving gekomen, evenals wij dat nu ook doen. Wij zullen het niet kunnen waarderen, als onze nakomelingen over 50 jaar modificaties gaan aanbrengen. Bovendien gaat de nieuwe naam vaak niet leven, zie bijvoorbeeld de ervaring met de Kaya Wilson Papa Godett. Weinigen zullen weten waar dat ligt. Maar noem de Pietermaaiweg en aha, die zal veel bekender in het gehoor liggen, als men al niet weet waar die weg ligt. Ik denk dat wij eerder de weg moeten opgaan van de creatie van onze nieuwe en eigen monumenten en dat in een beleid moeten gieten, die voor lange tijd blijft staan. Een beleid dus, waar ook onze nakomelingen het mee eens zijn en dus op basis daarvan zullen handelen. Ik denk dat wij op deze manier tot een substantieel betere honorering van de historische en andere belangrijke personages doch ook gebeurtenissen zullen komen, dan de wispelturige wijze die wij nu hanteren.
Hoe moet zo een beleid vorm worden gegeven? In de eerste plaats moeten wij tot een enumeratie van de belangrijke personen en gebeurtenissen zien te komen. Van zowel op zichzelf staande figuren, zoals bijvoorbeeld de nu uitvoerig uitgepluisde Peter Stuyvesant, maar ook van groepen personages (Curaçaose vakbondsleiders c.q. politici) en gebeurtenissen (slavenopstand 1795, 30 mei 1969). Naarmate wij die lijst aan het samenstellen zijn, zullen wij ook de rangorde van het belang van de personen en gebeurtenissen daarop kunnen inschatten of daartoe komen op grond van de wel heel lange en heel interessante discussie die daaruit zal voortvloeien. Alleen al de excellente historische gegevensbasis die hieruit zal voortvloeien, maakt het opstellen van deze lijst en het geven van een rangorde daaraan een monument op zich.

Ten tweede moeten wij het bestand aan monumentale plaatsen of tot monumentale plaatsen om te vormen constructies opstellen. Zoals huidige naamloze straten, pleintjes, steegjes, gebouwen en andere constructies en natuurlijk nieuwe.
Niet alleen ter oplossing van een bepaalde nood, maar tegelijkertijd ter honorering van de volgende held op de lijst. Dan wordt het niet zomaar een straat, plein, rotonde of gebouw, maar de plek ter ere van een onzer belangrijken. Dan wordt er wellicht niet alweer een lelijke loods opgetrokken, een smal weggetje neergekwakt of een rotonde vol met distels gemetseld, toekomstig consolidatieadres voor zwerfvuil. Integendeel. Dan gaan we mooi bouwen en ontstaat er misschien wel een architectuurprijs Curaçao, als voorbode van architectuurprijs Caribisch gebied.

Hitzig Bazur, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).