De Parren huilen dag en nacht omdat het volk hen heeft afgewezen. Maar huilen helpt niet. Het enige wat je in een dergelijk geval volgens mij moet doen, is je bezinnen hoe je bij een volgende verkiezing de gunst van het volk weer kunt krijgen. De laatste tijd hoor je hen vaak roepen, dat het regeerprogramma nog niet klaar is. Volgens mij is een regeerprogramma niets anders dan een vastgelegde afspraak tussen de coalitiepartners, welke doelen zij in de regeerperiode willen bereiken. Waarom de oppositie er zo op gebrand is om het in te zien, is mij een raadsel. Per definitie zullen zij er tegen zijn, terwijl de coalitiepartners hun opinie naast zich neer zullen leggen. Beste verliezers: jullie enige taak is om het beleid van de regering kritisch te volgen en waar nodig proberen een positieve bijdrage te leveren. Op deze wijze kunnen jullie misschien wat meer stemmen halen bij een volgende verkiezing. Voorlopig moeten jullie je maar tevreden stellen met een plaats in de oppositie, waar je ook nog genoeg positieve bijdragen kunt leveren.
Ander nieuws waar ik mij groen en geel aan geërgerd heb, was het geval, waarbij de Nederlandse parlementariër een vergadering van de Tweede Kamer eiste om de screening van onze Curaçaose ministers te bespreken. Nog eventjes en wij krijgen een situatie, waarbij Nederland gaat bepalen wie hier minister wordt. Ik vind het ronduit schandalig. Ik vraag mij echter af, waarom de heer Van Raak niets van zich liet horen, toen onze vorige regering alle middelen aangreep om de ombudsman mr. F. Wiel te boycotten en uiteindelijk hebben zij zelfs een verlenging van zijn benoeming tegengehouden. Niemand kan beweren, dat Wiel zijn werk niet goed deed. In tegendeel. Hij deed zijn naam eer aan als ‘Defensor di Pueblo.’ Zijn taak was immers niet het verdedigen van fouten van de machthebbers, maar het volk tegen willekeur van de gezagsdragers te verdedigen. Maar dat kwam de toenmalige regeringsploeg niet goed uit en Wiel moest het veld ruimen. Misschien dat meneer Raak daardoor niet geraakt is, maar wellicht kan hij nu nog enige aandacht besteden, of wat nog beter is, helemaal ophouden met die bemoeienissen in onze interne zaken.
Segundo Demei, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).