Door Els van Cappelle
Statenlid en leider van Pueblo Soberano (PS) Helmin Wiels is zeer tevreden over de eerste honderd dagen van de regering Schotte. Er is veel bereikt, verklaart Wiels. Er is inderdaad veel bereikt. Een kleine opsomming zoals de burgers dit via berichten uit de pers hebben mogen ervaren:
- de screening van de nieuwe ministers van het Land Curaçao lijkt een grote soap. Het gonst van de geruchten over ministers met grote belastingschulden, namen die veelvuldig voorkomen op de MOT-lijst (melding ongebruikelijke transacties), verzekeringsfraude, buitenechtelijke relaties, etc. De minister-president probeert tot twee maal toe het hoofd van de Veiligheidsdienst op non-actief te stellen, maar wordt even zoveel keren door de rechter op de vingers getikt. Ondertussen zou al een onrechtmatige benoeming van een opvolger zijn gedaan.
- zonder enig bewijs beschuldigt de minister-president ‘Nederlandse’ wegenbouwers ervan opzettelijk te knoeien met de kwaliteit van nieuw aan te leggen wegen om zo te kunnen blijven verdienen aan het onderhoud ervan, daarmee suggererend dat ‘Curaçaose’ wegenbouwers wel een goede kwaliteit afleveren.
- de hevige regenval verandert het wegennet in Emmentalerkaas. De minister van Infrastructuur belooft dat de gaten in de wegen, desnoods met beton, zo snel mogelijk worden gevuld. Ondertussen nemen omwonenden zelf maar het initiatief om gaten met diabaas te vullen of weggebruikers te waarschuwen voor de gaten door er tonnen of limonadekratten in te plaatsen.
- de plannen voor het zo dringend noodzakelijke nieuwe ziekenhuis, waar al meer dan 30 jaar over wordt gesproken, zijn in de prullenbak gegooid zonder zicht op een alternatief dat binnen een realistische termijn kan worden gerealiseerd,
- de ambulancedienst Cems is opzettelijk het faillissement in gedwongen ten koste van de crediteuren (de Girobank en diverse overheidsinstellingen als de belastingdienst en pensioenfondsen); de nieuwe ambulancedienst ontvangt nu de verhoogde subsidie die Cems werd geweigerd.
- in zijn toespraak op de eerste dag van het nieuwe Land Curaçao doet de kersverse minister van Onderwijs uitspraken, die door een belangrijk deel van de Curaçaose bevolking als racistisch en discriminatoir zijn ervaren.
- ontslag van de pas benoemde directrice van Kas di Kultura. Haar hoofd moest rollen wegens wantoestanden uit de tijd van de vorige directeur, thans minister van Onderwijs, met betrekking tot financiële malversaties en ongewenste seksuele avances.
- Statenlid Wiels geeft het bestuur van Kas di Kultura opdracht onderzoek te doen naar eventuele financiële malversaties. Hetzelfde bestuur dat jarenlang haar toezichthoudende taak dus niet naar behoren heeft uitgevoerd....
- na protesten van scholieren van het Peter Stuyvesant College tegen een van bovenaf opgelegde naamswijziging van de school, belooft de minister van Onderwijs dat de eventuele naamswijziging op democratische wijze tot stand zal komen en dat de scholieren daarbij inspraak krijgen. Echter: de ‘democratisch’ samengestelde commissie van scholieren, ouders en onderwijzers blijkt met de instelling van een hogere commissie van ‘vooraanstaande’ personen uit de Curaçaose samenleving een wassen neus.
- de minister van Economische Zaken verklaart zonder blikken of blozen dat zijn bedrijf moet kunnen profiteren van het feit dat hij nu minister is.
- de minister van Economische Zaken belooft, tegen alle internationale ontwikkelingen in, dat de prijs voor groente en fruit omlaag zal gaan, zonder aan te geven hoe hij dit wil realiseren.
- de minister van Economische Zaken schaadt op grove wijze het imago van onze luchthaven, door te stellen dat deze is gebouwd ‘met afvalmateriaal’. Bewijzen noch voorbeelden van dit gebruikte ‘afvalmateriaal’ worden niet gegeven.
- een dolle olifant raast door CPA op zoek naar stokken om reeds vertrokken directieleden te slaan en brengt door zijn gedrag het bedrijf in binnen- en buitenland in diskrediet. Ook ontstaat er door zijn optreden, dat door het personeel als intimiderend wordt ervaren, grote arbeidsonrust binnen het bedrijf. Voor 500 gulden per uur exclusief toeslagen wordt een bevriende accountant ingehuurd om te onderzoeken of het consultancycontract van voormalig directielid Augustin Diaz wel rechtmatig was. Het bedrag dat Diaz als consultant in rekening bracht is slechts een fractie van het bedrag dat de accountant in rekening brengt....
- de politiek doet weer haar intrede in de Raad van Toezicht van de UNA, reden voor de zittende RvT-leden om hun functies beschikbaar te stellen. Oude vetes dreigen ook hier de toekomst van dit onderwijsinstituut opnieuw in gevaar te brengen.
- de UNA krijgt een nieuwe naam. Een mooie naam, maar uitermate onpraktisch in de praktijk.
- hoewel de olieprijs fors is gestegen, durven de verantwoordelijke politieke bestuurders geen beslissing te nemen over de onvermijdbare verhoging van de prijs van benzine, water en elektra. Er wordt wel een accijnsverlaging op de prijs van benzine beloofd, maar zonder onderbouwing hoe dit verlies aan inkomsten voor de overheid zal worden gecompenseerd (lees: wie van de bevolking dit zal moeten opbrengen en hoe).
- minister Girigorie van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening zal binnenkort zijn ministerszetel, die hij nog maar net heeft, al weer inleveren. Volgens Wiels om gezondheidsredenen, wat door de familie van Girigorie wordt tegengesproken. Wat de ‘echte’ reden zou zijn, blijft (voorlopig) in nevelen gehuld.
- het gesteggel over de oprichting van een Curaçaos Olympisch Comité tussen Naoc en de Curaçaose sportfederatie, de laatste hierin gesteund door de nieuwe regering, heeft ervoor gezorgd dat de Curaçaose sporters met lege handen blijven staan. In 2012 kunnen zij alleen uitkomen onder de Olympische vlag, daarna moeten zij kiezen voor Nederland of Aruba (en dus de concurrentie aangaan met Nederlandse of Arubaanse sporters voor een plaats in de selectie).
Er is veel bereikt door deze regering in de honderd dagen van haar bestuur. Er is al heel veel afgebroken, zonder enig zicht wat hiervoor in de plaats gaat komen. Er is nog steeds geen regeerprogramma met een (realistische) financiële onderbouwing. Het beleid van deze regering draagt nog steeds het niveau van een verkiezingsprogramma: ‘Veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven’.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).