Anno 2011 vertoont onze milieuwetgeving nog steeds grote hiaten. Er zijn voorstellen genoeg, maar de politiek heeft er tot nu toe niets mee gedaan. Al meer dan 20 jaar ligt de Landsverordening Grondslagen Milieubeheer op behandeling door het parlement te wachten. Deze wetgeving moet op een samenhangende wijze het hele veld van milieu en de mogelijke effecten daarvan op de volksgezondheid bestrijken. Alle aspecten van het milieu vallen daar onder, zoals bijvoorbeeld het afvalbeleid, giftige stoffen in het milieu, vervuiling van bodem, water en lucht, internationale milieuverdragen, maar ook worden sancties op overtredingen hierin geregeld.
Volgens deze wet zullen de gevolgen die grote projecten op het milieu kunnen hebben grondig onderzocht en getoetst moeten worden nog voordat zo’n project aanvang neemt. De resultaten en aanbevelingen worden door een speciale commissie in een Milieueffect Rapport (MER) gepubliceerd. Voor de overheid is dit de basis om te besluiten of een project mag worden opgestart en indien dat het geval is, onder welke voorwaarden dat moet plaatsvinden.
Grote milieuschade en aantasting van de volksgezondheid hadden de afgelopen jaren voorkomen kunnen worden als we in het bezit waren van deze MER wetgeving. Het meest dramatische voorbeeld van deze tekortkoming is de BOO, die zonder MER werd geplaatst en voor zoveel gezondheids- en milieuellende heeft gezorgd en bovendien voor de gemeenschap een bodemloze put dreigt te worden. De grootschalige villa-, hotel- en strandprojecten in het kustgebied zijn zonder een MER uitgevoerd en de schade in het kustgebied, de binnenwateren en de zee is velen bekend maar door de overheid nooit in kaart gebracht.
In januari 2010 werd op verzoek van Amigu di Tera en Defensa Ambiental de Landsverordening Grondslagen Milieubeheer in het regeerakkoord van de laatste Landsregering van de Nederlandse Antillen opgenomen. Eerder werd tijdens drie presentaties voor de Staten van de Nederlandse Antillen gepleit voor een snelle behandeling van deze wetgeving. De Staten lieten verstek gaan waardoor vandaag geen van de vijf eilanden van de vroegere Nederlandse Antillen in het bezit is van een behoorlijke basiswetgeving om het milieu op systematische wijze te beschermen en te verbeteren. In het huidige regeerakkoord van het land Curaçao wordt helemaal geen melding gemaakt van de Landsverordening Grondslagen Milieubeheer.
In een schrijven gericht aan premier Gerrit Schotte verzoekt Amigu di Tera en Defensa Ambiental om een spoedige behandeling van deze belangrijke Landsverordening. We moeten op Curaçao naar een veel betere zorg voor ons milieu en bovendien zijn alle voornemens in het huidige regeerakkoord betreffende het milieu alleen realiseerbaar bij aanname van de Landsverordening Grondslagen Milieubeheer.
Yvette Raveneau (Amigu di Tera) en Lloyd Narain (Defensa Ambiental), Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).