Bonaire is op papier vandaag drie maanden een buitengewoon stukje Nederland. Wat is er in de praktijk veranderd om de Bonairiaan de plezierige kanten van het buitengewone Nederlanderschap te laten merken?
Enkele voorbeelden.
Postverbinding:
Zonder te evalueren hoe men op Bonaire denkt over de postverbinding Nederland-Bonaire via Willemstad is het postbedrijf op Curaçao nog steeds een schakel in deze verbinding. De performance van dit bedrijf is zo slecht dat een verlenging van de concessie om de postverbinding Nederland-Bonaire mede te verzorgen nooit verleend had mogen worden.
Op 9 december 2010 verzond de Open Universiteit te Heerlen een pakketje studiemateriaal naar Kralendijk. Op 12 december 's middags om vier uur is dit pakketje reeds op Curaçao aangekomen voor transit naar Bonaire. Thans 10 januari 2011, bijna een maand later is dit pakketje nog niet op Bonaire aangekomen. De afdeling klantenservice van het postbedrijf op Curaçao was op vijf verschillende werkdagen in december niet bereikbaar. Een dergelijke gang van zaken is geen uitzondering maar regel.
Dit verschijnsel is des te schrijnender omdat er een uitstekende rechtstreekse bijna dagelijkse vliegverbinding met KLM van Amsterdam naar Kralendijk bestaat.
Een goede duidelijke postcode bevordert een snelle postverbinding omdat veel post elektronisch wordt gesorteerd. Op Bonaire bestaat nog steeds geen postcode.
Televisie:
In Europees Nederland bestaat voor slechthorenden en mensen die om andere redenen de gesproken Nederlandse tekst moeilijk kunnen volgen de mogelijkheid voor Nederlandse ondertiteling met teletekst 888. Op Bonaire kan men geen teletekst ontvangen en dus ook deze faciliteit niet gebruiken.
In Europees Nederland kan men een gemist programma later bekijken op de computer via de site ‘Uitzending gemist’. Op Bonaire zijn vele programma's niet op deze wijze op te roepen, omdat computers in Caribisch Nederland geacht worden zich in het buitenland te bevinden.
Telefonische en elektronische communicatie:
Voor het stellen van een telefonische vraag aan of het oplossen van een probleem met Nederlandse (overheid) instanties of bedrijven kan men dikwijls niet een gewoon telefoonnummer bellen maar moet men een 0900 nummer bellen. Het bellen van een 0900 nummer is vanaf Bonaire niet mogelijk.
Voor betrouwbare elektronische communicatie met overheidsinstanties is een zogenaamde DigiD (elektronische handtekening) dikwijls vereist. Voor het aanvragen van een DigiD heeft men een Europees Nederlandse postcode nodig.
Voor zowel de telefonische als de elektronische communicatie is de Caribische Nederlander zonder postcode en zonder DigiD dus ernstig gehandicapt t.o.v. de Europese Nederlander.
Zolang deze praktische problemen niet bevredigend worden opgelost, lijkt het verstandig de fictie ‘Caribische Nederlander’ niet te veel te benadrukken en maar gewoon te accepteren dat we ‘Caribische buitenlanders’ zijn, om teleurstelling over de gewekte verwachtingen en frustratie en irritatie te voorkomen.
Tjeerd Duursma, Bonaire

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).